DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Økonomi
DK Job
Illustration af den kommende ø.
Foto: By & Havn

Byggeri af Lynetteholm vil udlede 350.000 ton CO2

Rapport peger på støj på og trafikudfordringer samt moderat CO2-aftryk ved byggeri af ny bydel i København.

KØBENHAVN: Lynetteholm, den kommende nye bydel i København, vil sætte sit præg på både trafik, sejlads og klima.

Det fremgår af en ny rapport om miljøkonsekvenserne ved byggeriet af Lynetteholm. Rapporten er nu sendt i høring.

I den står der, at der vil være et CO2-aftryk i størrelsesordenen 350.000 ton for ”projektets samlede klimapåvirkning for anlægs- og driftsfasen, som inkluderer både direkte og indirekte kilder relateret til transport og produktion af materialer”.

Derfor vurderes det, at påvirkningen af det globale klima som følge af den CO2-udledning er ”moderat”. Udledningen kommer blandt andet af den sejlads- og lastbiltrafik, der skal til for at bygge Lynetteholm.

Trafik rammes lokalt

Samtidig påpeges det i rapporten, at byggeriet vil påvirke trafikken i visse områder af København.

En lang række lastbiler skal køre 2,6 millioner ton jord fra Nordhavn til anlægsområdet om året, og det kræver, at 350 lastbiler kører frem og tilbage i døgnet.

Det vil ramme veje på Christianshavn og Amager. I rapporten hedder det dog, at på ”det overordnede vejnet et stykke væk fra Lynetteholm vil trafikbilledet være det samme som i dag”.

Desuden vil også sejlads blive påvirket af de både, der skal sejle jord ind, ligesom der vil være støjgener ved byggeriet for omkringliggende beboere i København.

Ø til 20 mia. kr.

Aftalen om at bygge en ny bydel kaldet Lynetteholm blev indgået under den tidligere V-LA-K-regering i samarbejde med Københavns Kommune. Dengang lød det, at øen skulle have plads til 35.000 beboere og lige så mange arbejdspladser. Prisen lød på 20 mia. kr.

Den tidligere overborgmester i København Frank Jensen (S) kaldte det for et historisk byggeprojekt.

Der er dog mange år, til Lynetteholm er helt færdig – det ventes først at ske i år 2070. Lynetteholm, der bliver en kunstig ø, skal ligge mellem Nordhavn og Refshaleøen.

Find miljøkonsekvensrapporten her.
Ikke-teknisk resumé her

Ritzau