DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Endnu en sø skal forsinke oversvømmelse

Aarhus får ny skovsø, der skal opsamle regnvand fra separatkloakerede områder.
28. APR 2020 15.09

AARHUS: Regnvand fra Åbyhøj og Gellerup skal ledes til en ny, stor skovsø i Gellerup Skov, oplyser Aarhus Kommune. Søen skal forsinke vandet ved store regnskyl samtidig med, at den bliver et plus for både dyrelivet i skoven og som rekreativt element i området.

I første omgang skal der fældes et mindre skovareal, og til juni rykker gravemaskinerne ind i området. Formålet med søen er at opsamle det regnvand, som falder i de nærliggende separatkloakerede områder, så det forsinkes, inden det løber videre mod Brabrand Sø og Aarhus Å.

- Tidligere på året så vi, hvordan netop søerne omkring Aarhus reddede os fra oversvømmelse af midtbyen. Derfor har jeg set ekstra meget frem til realiseringen af det her projekt. Jeg er samtidig også sikker på, at den nye dimension, der tilføres skoven vil bidrage positiv til naturoplevelserne i Gellerup, siger Bünyamin Simsek (V), rådmand for Teknik og Miljø.

Naturlig vandrensning

Den nye sø skal rense og forsinke i alt cirka 12.000 m3 regnvand fra projektområdet. Regnvandet bliver ledt under Silkeborgvej/Ringvejen gennem rør og ind i det åbne område, hvorfra det vil løbe videre i en nyetableret åben grøft gennem først en mindre sø og derefter ned til den store sø.

- Søen i Gellerup Skov tjener flere formål – dels renser den vandet for næringssalte, som ellers ville give algeopblomstring, og dels forsinker den regnvandet, så det ikke øger risikoen for oversvømmelser i Aarhus Å. Vi udformer i tæt samarbejde med Aarhus Kommune søen, så den bliver et flot, rekreativt element i skoven, siger Lars Schrøder, direktør i Aarhus Vand.

Tilløbsstykke for dyr

Gellerup Skov har ingen andre søer eller vandløb, derfor forudser driftsansvarlig for skove i Teknik og Miljø Gorm Halskov, at den nye sø vil blive et tilløbsstykke for skovens dyr. Når de kommer til søen for at drikke, vil de samtidig tage frø og insekter med sig, som helt naturligt vil slå sig ned omkring søen.

- Jeg er sikker på, vi allerede næste år kan se fisk, fiskehejre, ænder, og et rigt insektliv omkring søen, siger han.

Selve skråningerne etableres med råjord, så den naturlige flora i området langsomt vil kunne etablere sig på skråningerne og søen integreres derved naturligt i området.

  • Søen bliver cirka 8.000 m2 stor.
  • Den får et udløbsflow på 95 l/s.
  • Samlet forsinkelsesvolumen bliver på 7.700 m3.
  • Søen dimensioneres til at kunne håndtere regnmængder svarende til en tiårshændelse.