DK Nyt
DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Økonomi
DK Stillinger

Esbjerg reducerer brug af plast skridt for skridt

Beboere i etagebyggeri får muleposer, de kan bruge til at sortere affald i. Produkter som klude og arbejdssko, der rummer mikroplast, ryger ud af indkøbene.

ESBJERG: Esbjerg Kommune har nu i et år arbejdet på at bruge mindre plast og genanvende mere. Kommunen ønsker at gå foran på området og vise vejen med mere genanvendt plast og mindre forbrænding, fremgår det af udvalgsreferaterne fra Plan & Miljøudvalget.

Beboere i etageejendomme har fået udleveret en to-rums mulepose, der skal gøre det nemmere for dem at sortere papir/pap og glas/metal/hård plast oppe i lejligheden, før man skal tage det med ned til de fælles containere. De første 2.600 er udleveret, og 3.900 skal ud her i foråret.

Alle skoler og børnehaver har fået sorteringssæt udleveret - ialt 1.000 til 31 skoler og 240 til 44 børnehaver. Det sker, efter at det viste sig, at 40 pct. af det, der på skolerne blev smidt til restaffald, faktisk hørte til i en fraktion. Forsøg har bragt det fejl-sorterede ned til 20 pct.

Fra 2020 har det ikke været muligt at indkøbe engangsservice af plast, og når det gælder det problematiske mikroplast, er planen hvert år at udfase minimum ét produkt, der bidrager særligt med forurening med mikroplast. I 2020 var det klude, og i 2021 bliver det arbejdssko.

Alternativet blev for dyrt

Kunstgræsbaner sviner også med mikroplast, men et udbud, der i 2020 lagde op til en ny bane med sand og uden gummigranulat, viste sig 800.000 kr. dyrere end en kunstgræsbane med mikroplast, og den tillægsbevilling gik ikke igennem.

Når pandemien tillader det, skal der eksperimenteres med at bruge genbrugsbægre og at erstatte engangsservice ved kommunale arrangementer.

Endelig er kommunen med til at stå for et Forum for cirkulær økonomi i samarbejde med Business Esbjerg, Dansk Materiale Netværk, Clean og Erhvervshus Syd. Fokus er på grøn omstilling og cirkulær økonomi og henvender sig til alle virksomheder i det sydlige Jylland. Der afholdes løbende netværksmøder ude hos virksomhederne med fokus på, hvad den enkelte virksomhed gør i forhold grøn omstilling og cirkulær økonomi.