DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Økonomi
DK Job

Færre kistebegravelser giver mere parklignende kirkegårde

Rudersdal vil sikre, at fem kirkegårde over de næste mange år udvikler sig i en mere rekreativ og bæredygtig retning.

RUDERSDAL: Bisættelser erstatter i stigende grad begravelser, og det giver mere plads på Rudersdals fem kirkegårde til, at de over de næste mange år udvikler sig i en mere rekreativ og bæredygtig retning, oplyser kommunen.

De skal kunne fungere som både kirkegård og park, samtidig med at deres kulturhistoriske værdi bevares, og begravelsesmønstre respekteres.

Baggrunden er, at der bliver bedre og bedre plads på kirkegårdene, fordi der er færre kistebegravelser og flere urnenedsættelser. Dermed kan dele af kirkegårdene bruges til fredfyldte rekreative formål.

En ekstern samarbejdspartner skal blandt andet analysere, hvilke områder på kirkegårdene der vil fungere bedst til rekreativt brug. De fem kirkegårde er meget forskellige, men der arbejdes med samme metodik for dem alle. I planen kigges på elementer som:

  • Udtryk af de afdelinger hvor der fortsat begraves
  • Overordnede rammer for beplantning, alleér, hække m.v.
  • Indretning af fredfyldte rekreative arealer
  • Biodiversitet
  • Drift og økonomi

De kirkegårde, der er tale om, er Søllerød, Birkerød, Søholm, Høsterkøb og Vedbæk.

ka