DK Nyt
DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Økonomi
DK Stillinger

Flere kolonihaver kan åbne lidt til vinter

Kommunerne må ikke dispensere og tillade helårsbeboelse, men kan under corona åbne for flere kortere ophold i kolonihaver i løbet af vinterhalvåret.

Erhvervsstyrelsen er blevet bekendt med, at Kolonihaveforbundet har henvendt sig til en række kommuner om muligheden for at bo i kolonihaver hele vinterhalvåret, eller fx få mulighed for at gå i isolation i sin kolonihave som følge af corona.

Den henvendelse har styrelsen tygget på - også efter, at flere kommuner har spurgt om det samme - inden for rammerne af planloven og kolonihaveloven, lyder det fra styrelsen, der også noterer, at et bredt flertal af Folketingets partier 20. november som led i en hjælpepakke til Nordjylland bakkede op, at kommunerne kan se på mulighederne for flere ophold i kolonihaver i vinterhalvåret under corona.

Nu slår styrelsen så fast, at kolonihaveloven ikke åbner mulighed for decideret helårsbeboelse i kolonihaver i vinterhalvåret. Hverken erhvervsministeren eller kommunerne har mulighed for at give dispensation for helt at flytte ud i kolonihavehuse.

Men derfor kan der under corona alligevel godt være mulighed for at åbne for flere kortere ophold i kolonihaver i løbet af vinterhalvåret. Kommunerne kan for hver lokalplans vedkommende åbne for flere kortere ophold end i dag.

Det kan fx være ophold i op til tre-fire uger ad flere omgange. Styrelsen vurderer, at opholdene ikke sammenlagt må udgøre mere end halvdelen af vinterhalvåret fra 1. oktober til 31. marts.

Læs styrelsens notat.

ka