DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Økonomi
DK Job
Forsyningstilsynet er snart færdig med Verdo
Verdos varmeværk på havnen i Randers er reelt 100 mio. kr. mindre værd end den værdi, selskabet selv havde angivet.
Foto: Brian Karmark, Ritzau Scanpix

Forsyningsfejl:
Forsyningstilsynet er snart færdig med Verdo

Forsyningstilsynet er klar til at afslutte de sidste af den række sager mod forsyningsselskabet i Randers, som har sendt hundredvis af mio. kr. tilbage til forbrugerne de seneste to år. De nye afgørelser vil trække yderligere 117 mio. kr. ud af Verdo.

RANDERS: En sag om lån internt mellem forskellige selskaber i Verdo er afgjort, og forbrugerne kan vente at få 117,7 mio. kr. tilbage. Dermed har Verdo i løbet af de seneste to år fået besked på at sende i alt tæt på 700 mio. kr. tilbage til sine varmekunder i Randers og omegn. Hidtil er pengene ført tilbage til varmekunderne ved at sænke prisen på varme.

Forsyningstilsynet meddelte allerede i efteråret 2019, at Verdos interne lån udgjorde et problem. Siden har parterne udvekslet regnestykker, og den endelige afgørelse er netop faldet. Selve metoden med de interne lån mellem Verdo Varme og Verdo A/S kan være god nok set med myndighedens øjne, men Verdo har benyttet alt for høje tal ved vurderingen af kapitalbehov og rentesatser, og derfor har varmeforbrugerne betalt for meget for varmen i årene 2013-2018.

For høj værdi

Forsyningstilsynet blev i forbindelse med behandling af ansøgninger fra Verdo om godkendelse af forrentning af indskudskapital opmærksom på en anden stor sag, nemlig forhold vedrørende afskrivninger og anlægssummer. Det drejer sig om værdien af selve varmeværket på havnen i Randers og varmerørene ud til forbrugerne.

Værdierne var sat alt for højt i regnskabet, mente Forsyningstilsynet, og i oktober sidste år valgte Verdo selv at nedskrive værdierne med samlet 470 mio. kr. Forsyningstilsynet har med udkast til endelig afgørelse beregnet, at værdierne har været sat 448,1 millioner for højt. Det fordeler sig med en nedskrivning på 102,8 mio. kr. på varmeværket og 345,3 mio. kr. på varmerør mv.

I denne sag er der ikke tale om, at forbrugerne skal have penge tilbage, men Forsyningstilsynet fremhæver, at det betyder, at forbrugerne fremadrettet skal betale 448,1 mio. kr. mindre for varmen end, hvis Verdos for høje værdiansættelser ikke var blevet korrigeret.

Flere sager

Helt færdig med oprydningen i Verdo er myndighederne dog ikke.

Verdo har klaget til Energiklagenævnet over en tidligere afgørelse fra Forsyningstilsynet. Det drejer sig om forrentning af indskudskapital over varmepriserne i perioden 2006-2017. Forsyningstilsynet har beregnet, at forbrugerne skal have 149 mio. kr. tilbage, og Verdo er begyndt på tilbagebetalingen, men har samtidig klaget over afgørelsen.

Desuden udestår en sag mellem Verdo og Randers Kommune om vandtaksterne helt tilbage fra år 2000. Kommunen er myndighed i forhold til vandpriserne, og de to parter har gennem et halvt års tid arbejdet intenst på at endevende alle de gamle regnskaber for at afklare, om priserne har været for høje. En afklaring på den sag er lige om hjørnet.

Og så er Østjyllands Politi i øvrigt i gang med en større efterforskning af Verdo på baggrund af politianmeldelser fra to medlemmer af De Konservative i Randers.

Verdos sager

  1. I årene 2000-2005 opkrævede Verdo Varme 141,7 mio. kr. ekstra uden at søge om tilladelse, og hele beløbet med renters renter skal tilbage til kunderne. Det er i alt 269 mio. kr. Tilbagebetalingen blev indledt 1. juli 2019 og løber tre år.
  2. I årene 2006-2017 søgte Verdo Varme om godkendelse af den ekstra opkrævning, men ventede ikke på svar. Desuden opkrævede Verdo mere end, Forsyningstilsynet efterfølgende vurderede var korrekt.  Verdo slipper med at betale en mindre del af beløbet tilbage, nemlig 149 mio. kr. med renter. Den afgørelse har Verdo indklaget til Energiklagenævnet, men tilbagebetalingen begyndte 1. juli 2020.
  3. En tredje sag vedrører forrentning af indskudskapitalen i Verdo Produktion, det vil sige varmeværket. Her har tilsynet i et udkast til afgørelse godkendt metoden, men tilkendegivet, at Verdos udregning af den oprindelige indskudskapital i varmeværket var sat 40 mio. kr. for højt, og derved har varmeforbrugerne i perioden 2010-2017 betalt 146,4 mio. kr. for meget.
  4. En fjerde sag handler om lån mellem Verdos selskaber. Her har Forsyningstilsynet i april 2021 beregnet, at Verdos varmeforbrugere i årene 2013-2018 har betalt for meget og derfor skal have 117,7 mio. kr. tilbage.
  5. Verdo indregnede i foråret 2020 i selskabets regnskab 70 mio. kr.  i nedskrivninger af varmeværket og fjernevarmenettet. Det viste sig at være et gigantisk fejlskøn, for et halvt år senere meddelte Verdo, at værdierne skulle nedskrives med 464 mio. kr. I april 2021 har Forsyningstilsynet beregnet, at varmeværket anlægsudgifter har været sat 102,8 mio. kr for højt, mens anlægsudgifterne til varmerør mv har været sat 345,3 mio. for højt. Det er beløb, som ikke skal tilbage til forbrugerne, men de fremtidige varmepriser vil være så meget lavere. Den store fejl i værdiansættelsen stammer tilbage fra år 2000, da Randers Kommune skilte sit forsyningsselskab ud i Energi Randers, som siden blev til Verdo.
  6. Verdo er også i gang med at betale 22,5 mio. kr. tilbage til vandforbrugerne efter et forlig med Randers Kommune i 2015 om vandtaksterne. Det sker ved løbende at sænke prisen på drikkevand. Efter planen skal Verdo være færdig med at betale gælden tilbage ved udgangen af 2023. Men for tiden arbejder Verdo og Randers Kommune i fællesskab på at gennemgå alle vand-regnskaberne fra 2000 og frem for at finde ud af, om forbrugerne skal have flere penge tilbage.