DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Økonomi
DK Job
Mange byggematerialer kan genanvendes og med bygcirkulært.dk bliver det nemmere. Her er det 400 gamle lysarmaturer, som NCC normalt ville have smidt ud. Men via et samarbejde med Fischer Lightning endte de alle med at blive genanvendt.
Foto: Gladsaxe Kommune

Gladsaxe laver national portal til genbrug af byggematerialer

Køb og salg af brugte byggematerialer skal få byggeindustriens CO2-udledning ned.

GLADSAXE: Hvis en virksomhed har mursten eller vinduer i overskud, hvorfor så ikke give en anden virksomhed mulighed for at bruge det i sit byggeri?

Det er tankegangen bag en ny, landsdækkende platform for genbrug af byggematerialer ved navn bygcirkulært.dk, som kan anvendes af virksomheder og offentlige myndigheder over hele landet.

Portalen er udviklet af og bliver lanceret i et partnerskab mellem erhvervspartnerskabet Gladsaxe Erhvervsby og Gladsaxe Kommune. Gladsaxe Erhvervsby har samlet nogle af de største spillere inden for byggebranchen, og virksomhederne er gået sammen i en taskforce med et fælles mål om at reducere byggespild.

- Byggeindustrien står for mere end 30 pct. af Danmarks CO2-udledning. Det er et meget højt tal og en udfordring, som kun løses ved, at vi går sammen i partnerskaber, siger Karen Brosbøl Wulf, leder af erhvervspartnerskabet Gladsaxe Erhvervsby.

Udover at nedbringe CO2-udledningen skal portalen også nedbringe mængden af materialer, der sendes til forbrænding eller deponering.

Verdensmål

Gladsaxe har som den første kommune i landet indarbejdet FN's verdensmål i sin overordnede strategi, Gladsaxestrategien.

- Vi ønsker at skabe en mere bæredygtig verden i partnerskaber med andre, der ligesom os brænder for at passe på vores ressourcer. Den nye bygcirkulært-portal passer godt ind i det mindset, da den er udviklet i et tæt partnerskab med virksomhederne og med et fælles ønske om, at vi skal genanvende mest muligt, siger borgmester Trine Græse (S).

Bygcirkulært.dk formidler kontakten mellem parterne. Det er virksomhederne selv, der opretter opslag og sætter prisen på materialerne. Man kan både tilbyde og søge materialer. Det er parternes ansvar at have styr på lovgivningen på området. 

Som tilbehør til platformen findes et idekatalog, som skal inspirere byggeaktører i hele landet til at gøre det mere håndgribeligt at tænke genanvendelse af materialer ind i planlægningen allerede i de tidligere faser.

Find platformen her

Find idekataloget her.

ak