DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Økonomi
DK Job

Salamanderen vandt:
Grundlaget for ny motorsportsbane ved Odense underkendt

KORT NYT23. DEC 2020 10.45

ODENSE: Planklagenævnet har efter naboklager underkendt plangrundlaget for Motorsport Center Fyn, som er bygget færdigt ved Kærby Mose nær Tietgenbyen i Odense - og som siden marts har stået klar til åbning, oplyser Fyens Stiftstidende. Den fredede salamander både raster og yngler i området.

Nævnet har vurderet både kommuneplantillægget, lokalplanen og en miljørapport, og på den baggrund afgjort, at grundlaget for motorsportcentret er ugyldigt. Tungtvejende er, at arten stor vandsalamander findes i et vandhul ved motorsportscentret. Stor vandsalamander er medtaget i EU's habitatsdirektiv, som forbyder "forsætlig forstyrrelse" af arterne og forbyder beskadigelse eller ødelæggelse af yngle- og rasteområder.
 
Nævnet har noteret sig, at banen går tæt forbi vandhullet med over 100 meter med støjvolde og barrierer, der vil gøre det svært for den fredede padde at komme rundt ikke mindst efter solnedgang, hvor arten er aktiv og kan have behov for at forcere baneanlægget. Også rystelser og støj vil forstyrre salamandrene.

Læs afgørelsen.

ka