DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Økonomi
DK IT
DK Job
Lemvig by har flere gange været udsat for oversvømmelse.
Foto: Henrik Vinther Krogh.

Indsnævring af Thyborøn Kanal et skridt tættere på

Et af Danmarks største klimatilpasningsprojekter, der skal sikre den vestlige del af Limfjorden mod oversvømmelser, skal nu designes af Rambøll.
18. DEC 2020 12.12

LEMVIG: Ingeniørfirmaet Rambøll har vundet udbuddet om at designe en løsning i næste fase af projektet, der ventes at koste 700 mio. kr., oplyser Klimatorium i Lemvig.

Oversvømmelser i hele den vestlige del af Limfjorden har gennem tiden ført til tab af store værdier i form af ramte kystbyer, ødelagte marker og oversvømmede sommerhusområder, hvor beboere har måtte evakueres. I stedet for mange lokale klimaløsninger arbejdes der på én markant og fælles klimasikring ved Limfjordens åbning mod vest ved Thyborøn Kanal.

thyb Rambøll skal udarbejde idéoplæg, dispositionsforslag, skitseprojekt og finansieringsmodeller, der skal skabe et optimalt og effektivt værn mod stormflod i hele den vestlige del af Limfjorden. Rambøll udfører opgaven i samarbejde med SLA og konsulent Rasmus Johnsen. 

Syv kommuner bag

Anlægget består af to høfdeudvidelser ved Thyborøn Kanal, der indsnævres. Dermed reduceres indstrømning af vand ved storm fra vest og yder beskyttelse mod stormflod. Der tages hensyn til klimaændringer, besejlingsforhold, miljøforhold og vandgennemstrømning i Limfjorden.

En rapport tilbage fra 2012 og 2019 viser, at der er store samfundsmæssige gevinster ved at lave én fælles klimaløsning.

Syv kommuner og vandforsyninger langs den vestlige del af Limfjorden står bag projektet, der er en del af det EU-støttede klimatilpasningsprojekt ’Coast to Coast Climate Challenge’. Lemvig Kommune har projektledelsen. Udover Lemvig er Thisted, Morsø, Vesthimmerland, Skive, Holstebro og Struer med.

ka