DK Nyt
DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Økonomi
DK Job

Jægere må skyde sæler ved Bornholm i endnu tre år

Sultne sæler er et problem for fiskerne omkring Bornholm, fordi de æder af fangsten. Derfor udvider Miljøstyrelsen nu et eksisterende forsøgsprojekt, som tillader en vis regulering af gråsæler.
18. MAJ 2021 11.42

BORNHOLM: Fiskerne omkring Bornholm oplever stigende problemer med gråsæler, der dels spiser af fangsten, dels ødelægger fiskeudstyr. Siden 2016 har der derfor eksisteret en forsøgsordning ved Bornholm, hvor fiskere med jagttegn fik lov til at skyde op til 40 gråsæler om året for at begrænse skader på fiskeriet.

Ordningen har imidlertid endnu ikke løst problemet for fiskerne, og derfor bliver den nu udvidet. Miljøstyrelsen giver et antal jægere tilladelse til at skyde op til 80 gråsæler i alt årligt i tre år. De må dog kun skyde dyr, som bliver set nærmere end 500 meter fra fungerende fiskeredskaber.

Der er afsat 300.000 kr. om året i tre år til selve reguleringen og desuden 200.000 kr. årligt til overvågning af sælerne.

Gråsælen er en beskyttet art, men bestanden er vokset i de senere år, og i Østersøen er den optalt til 39.000 dyr. Ved den seneste tælling var der 1.100 sæler, som rastede ved skærene ved Ertholmene. Hertil kommer de sæler, der opholder sig i vandet under tællingerne.

Det samlede antal sæler omkring Bornholm er derfor sandsynligvis noget gange større end det optalte.

Læs mere i Forvaltningsplan for sæler

ka