DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Økonomi
DK IT
DK Job
Den gamle sø kan anes i landskabet og vil blive forsynet med et lavt dige.
Foto: Jammerbugt Kommune.

Jammerbugt genskaber tørlagt sø efter 150 år

Hellede Sø blev afvandet i 1870 og kan i år nu genopstå, reducere CO2-udslip og give nye naturoplevelser.
24. MAJ 2020 10.08

JAMMERBUGT: Den gamle opdyrkede sø - Hellede Sø - er nu på vej til delvis genskabelse. Det har teknik- og miljøudvalget i Jammerbugt netop sagt god for. 

Projektet er et klimaprojekt, hvor målet er at reducere udledningen af CO2, men det vil også forbedre natur og vandmiljø ved at ekstensivere driften af landbrugsarealer på de kulstofrige lavbundsjorder, fremgår det af sagsfremstillingen.

Genopretningen vil blandt andet medføre, at tørvejorden ikke nedbrydes, ligesom den nye lavvandede sø vil tilgodese naturen i området, herunder beskyttede arter og naturtyper, samt give en rekreativ værdi i lokalområdet. 

Projektområdet er en del af et historisk stort højmoseområde, Lundergaard Mose, og er centreret omkring lavbundsarealet, hvor tidligere Hellede Sø havde et omfang af cirka 70 hektar. Projektet omfatter genskabelsen af en permanent lavvandet sø og vådområde med et areal på godt 50 hektar, da dele af den gamle mose er drænet så intenst, at den ikke kan genskabes.

Staten betaler det hele

Ifølge Nordjyske byder området byder allerede nu på en rig variation af planter, buske og blomster. Således findes for eksempel orkidéer og djævelsbid. Sidstnævnte er ret speciel, da den meget sjældne sommerfugl hedepletvinge er afhængig af netop denne plante. 

- For at genskabe Hellede Sø, så kræver det, at vi fylder grøfter i den gamle søbund op, og laver et lille dige hele vejen rundt om søen. Under tørven i området er jorden meget lerholdig, så den kommer til at holde fint på vandet, forklarer Allan Eskesen, biolog ved Jammerbugt Kommune.

Projektet gennemførs 100 pct. med statslige støttemidler til jordfordeling. Projektområdet er ejet af en lodsejerkreds på seks private lodsejere samt Jammerbugt Kommune.