DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Økonomi
DK Job
En akutlægehelikopter letter fra boldbanerne ved Røsnæshallen, Kalundborg i maj 2020.
Foto: Jokum Tord Larsen, Ritzau Scanpix

Klagenævn: Regioner skal stoppe milliardudbud om akutlægehelikoptere

En delafgørelse fra Klagenævnet for Udbud sender klart signal om, at regionerne uberettiget har frasorteret et tilbud på opgave.
9. APR 2021 9.18

Fem regioner skal standse et udbud om en landsdækkende akutlægehelikopterordning til en værdi af mere end 1,2 mia. kr.

Det har Klagenævnet for Udbud besluttet efter en foreløbig vurdering af en klage fra en virksomhed, som regionerne sorterede fra i forbindelse med den såkaldte prækvalifikation, skriver Jyllands-Posten.

Delafgørelsen betyder, at klagen har fået opsættende virkning, hvorfor Region Midtjylland, der håndterer udbuddet på vegne af de fem regioner, skal standse processen. Delafgørelsen betyder samtidig, at nævnet på det foreliggende grundlag vurderer, at udbudsreglerne er overtrådt.

Udbuddet vedrører driften af døgnbemandede lægehelikoptere med baser i Billund, Skive, Saltum og Ringsted. Helikopterne flyver primært syge og svært tilskadekomne patienter, hvor tiden er knap, og afstanden til nærmeste hospital er lang.

Reglerne brudt i 2013

Da opgaven med den landsdækkende ordning første gang blev sendt i udbud i 2013, brød regionen udbudsreglerne, fastslog Klagenævnet for Udbud og Østre Landsret efterfølgende.

Nu, da ordningen igen er blevet sendt i udbud, vurderer Klagenævnet for Udbud altså på det foreliggende grundlag, at regionen har gjort det igen ved uberettiget at have afskåret Babcock Scandinavian Air Ambulance (Babcock SAA) fra at deltage. Det er Babcock SAA, der har klaget, ligesom det i øvrigt også var tilfældet i 2013 – dengang dog under et andet navn.

Klagenævnet for Udbud modtager ifølge sine årsrapporter lidt over 100 klager om året, og typisk får klagen opsættende virkning i ganske få tilfælde. I 2019 skete det i fire sager, men lektor i udbudsret på Københavns Universitet Carina Risvig Hamer fortæller, at de fleste af disse vedrører situationer, hvor kontrakten allerede er blevet tildelt.

- Det er endnu mere sjældent, at det sker i fasen efter en prækvalifikation, siger hun til Jyllands-Posten.

ka