DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Klimasø skal nu beskytte Præstø ved monsterregn

KORT NYT10. NOV 2020 12.00

VORDINGBORG: Vordingborg Kommune er i gang med at etablere en såkaldt klimasø, der skal reducere oversvømmelser i Præstø by, hvor ikke mindst det lokalhistoriske arkiv gentagne gange har været belastet af vandmængder ved monsterregn, oplyser TV2 Øst.

Kommunen har købt et afgrænset grønt areal et stykke udenfor bymidten, der grænser op til Tubæk Å, og skal her grave 16.000 kubikmeter jord op. I den klimasø kan noget af vandet parkeres, når åen stiger voldsomt. I stedet løber vandet ind i søen, holdes tilbage og løber ud, når vandstanden falder.

Udover at sikre bymidten vil klimasøen også fungere som gydeområde for brakvandsgedder, der holder til i Præstø Fjord. Samtidig fjernes dræn på marken, så kvælstoffer bliver fjernet fra vandet. Endelig bliver der i hele området sået vilde blomster til gavn for insektlivet. 

ka