DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Kunst skal gøre stationsområder mere trygge

KORT NYT9. JAN 2021 10.08

KØBENHAVN: Udsmykning og bedre belysning skal hjælpe til at komme utrygheden til livs ved Sjælør Station og Vigerslev Allé Station, som ligger i to udsatte boligområder, oplyser kommunen. Områderne omkring de to stationer opleves i dag som utrygge. Viadukterne er mørke at passere, og derfor er der et stort lokalt ønske om at få gjort noget ved de to byrum. 

For at højne trygheden under broen ved Sjælør Station vil der blive etableret et byrum med kunstnerisk belysning i de mørke passager, og broens vægge bliver beklædt med farvede kakler, der mod vest illustrerer solnedgang og mod øst en solopgang. Under viadukten på Vigerslev Allé Station skal der kakler/fliser op oplyst af gadebelysning.

Processen med at vælge kunstner og kunstværk er igangsat og forventes afklaret i begyndelsen af 2021. I udvælgelsen deltager repræsentanter fra Statens Kunstfond, Kunstforeningen Kulbanekvarteret og Områdefornyelse Kulbanekvarteret. Rådet for visuel kunst vil ligeledes blive inviteret med i udvælgelsen af kunstner og kunstværk. De to projekter har en samlet værdi af 1,7 mio. kr.

ka