DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Landbruget vil mindske ammoniak: Men Danmark er ikke i mål endnu

Med nye aftaler vil Danmark nå 40 pct. af den reduktion af ammoniak, som mangler for at nå EU-mål i 2020.
30. OKT 2020 7.44

Miljø- og Fødevareministeriet og Landbrug & Fødevarer har indgået aftaler om at reducere udledningen af ammoniak fra stalde, gylletanke og marker. Men på trods af aftalen er der stadig et stykke vej til at indfri det EU-mål for 2020, som Danmark har forpligtet sig til. Det fremgår af en pressemeddelelse fra ministeriet.

I 2012 tilsluttede Danmark sig EU's NEC-direktiv om, at ammoniakudledningen skulle reduceres med 24 pct. i forhold til udledningen i 2005, hvor udledningen var 83.000 ton årligt.

Med de to aftaler vil landbruget skære ned på mængden af råprotein i foder til slagtesvin og malkekvæg. Det vil reducere udledningen af ammoniak. Tilsammen vil det betyde en reduktion på cirka 1000 ton ammoniak om året.

Det er 40 pct. af den reduktion, som Danmark mangler for at nå EU-målet om at mindske udledningen af ammoniak med 24 pct.

Wermelin fortrøstningsfuld

Samarbejdet mellem ministeriet og landbruget kommer, efter at et ekspertudvalg tidligere på måneden kom med en rapport, der gav forslag til, hvordan man kan nedbringe ammoniakudledningen.

Med rapporten i hånden er miljøminister Lea Wermelin (S) fortrøstningsfuld, udtaler hun i pressemeddelelsen.

- Jeg vil nu drøfte de andre forslag fra ekspertudvalget med Folketingets partier, og jeg tror på, at vi med de her aftaler og udvalgets rapport i hånden kan finde løsninger, der kan bringe Danmark resten af vejen for at komme i mål med ammoniak på kort tid, siger hun.

Når ammoniak fra eksempelvis gylletanke og svinestalde fordamper, giver den næring til planterne. Men for meget ammoniak kan også være skyld i, at sjældne plantearter dør. Kommer det i forbindelse med særlige kemikalier, kan det også være skadeligt for mennesker.

Det var under Thorning-regeringen i 2012, at Danmark tilsluttede sig EU-direktivet.


Ritzau