DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Økonomi
DK Job

Lolland henviser varmestrid til Forsyningstilsynet

KORT NYT15. MAR 2021 13.46

LOLLAND: I den verserende varmestrid på Lolland er der delte meninger, om Maribo Varmeværk må bruge sin træpillekedel, skriver Energy Supply. Kommunens argument er, at man - da fliskedlen i sin tid blev etableret - besluttede, at træpillekedlen skulle skrottes.

- Kommunen siger, vi ikke må bruge træpillekedlen, men vi fik dispensation fra kommunen til at beholde træpillekedlen og i stedet droppe oliekedlen for at komme væk fra brugen af fossile brændsler, siger bestyrelsesformand for Maribo Varmeværk, Flemming Møller Jensen, der føler sig tvunget til at underskrive en meget ugunstig leveringsaftale med fjernvarmeselskabet Refa MSK, som er ejet af Lolland og Guldborgsund kommuner.

Kommunens tekniske direktør, Bjarne Hansen, påpeger, at værket kun er godkendt til at producere spids- og reservelast og dermed kører en produktion, der er direkte i strid med sin godkendelse. Han henviser derudover til, at hvis Maribo Varmeværk er utilfredse med den pris, som de kan få for varmen, så må de tage sagen op med Forsyningstilsynet.

ka