DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Økonomi
DK IT
DK Job
Mårhund spiller død i en skovsø med andemad.
Foto: Steen Agger, Ritzau Scanpix.

Mårhund er nu mest indberettede invasive pattedyreart

2.099 indberetninger om invasive arter fra borgerne fordelte sig i 2020 på 905 planter, 576 pattedyr, 594 andre dyr og 24 fugle.
20. JAN 2021 12.52

Igen i 2020 har der været mange indberetninger af invasive arter i Miljøstyrelsens indberetningsportal. I alt er det blevet til 2.099 indberetninger, hvilket er en lille stigning i forhold til sidste år. Indberetningerne fordeler sig på 905 planter, 576 pattedyr, 594 andre dyr og 24 fugle, oplyser Miljøstyrelsen.

De mest indberettede invasive arter er mårhund, kæmpebjørneklo, plettet voldsnegl og japansk pileurt. Disse fire invasive arter står for størstedelen af det samlede antal indberetninger. Derudover er signalkrebs, dræbersnegl, mink, asiatisk gedehams, terrapin og hårfrugtet bjørneklo at finde i årets top ti.

Miljøstyrelsen har oplevet en stor stigning i antallet af indberetninger siden 2016, hvor indberetningsportalen gik i luften. Indberetningerne er centrale i forhold til at opdage nye invasive arter og overvåge udviklingen af de invasive arter, der allerede har etableret sig i den danske natur.

Invasive arter er dyr og planter, der spredes til områder, som de ikke selv ville kunne sprede sig til uden menneskets hjælp, og som har en negativ effekt på den oprindelige biodiversitet.

I midten af december 2020 lukkede Miljøstyrelsens indberetningsportal for invasive arter og overgik til et nyt indberetningssystem. Man kan fremover indberette observationer af de invasive arter, herunder signalkrebs, japansk pileurt og vaskebjørn på arter.dk.

ka