DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Økonomi
DK IT
DK Job
Dalene rummer både gammel skov på skrænterne, lysåbne områder, våde og tørre arealer og stejle skrænter.
Foto: Danmarks Naturfredningsforening.

Markant istidslandskab ved Resenbro fredet

Dalene ved Resenbro nær Silkeborg er blevet fredet. Det har Miljøklagenævnet netop afgjort efter anke.

SILKEBORG: Øst for Silkeborg et stenkast fra Gudenåen ligger et landskab med dybe slugter, stejle skrænter og idylliske dale: Dalene ved Resenbro. En netop afgjort fredning vil beskytte det ca. 565 hektar store område imod at blive gennemskåret af nye veje, mere byggeri og tilplantninger, der vil påvirke den landskabelige oplevelse negativt, oplyser Danmarks naturfredningsforening.

Samtidig får Silkeborg Kommune mulighed for at gennemføre naturpleje på naturarealerne og skal desuden etablere nye stier for offentligheden, mens lodsejere med gode naturgenopretningsprojekter kan få hjælp til at få dem gennemført.

Det kuperede landskab ligger omkranset af veje, boliger og erhvervsområder så tæt på Silkeborg, at det naturligt ville blive opslugt af byen en dag, hvis ikke der blev gjort noget aktivt for at beskytte de store natur- og landskabsværdier.

Kongelig vej

Og netop planer om nye veje var baggrunden for, at Danmarks Naturfredningsforening rejste fredningssagen i 2013. I 2017 traf Fredningsnævnet for Midtjylland afgørelse om fredning, men denne blev anket til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som nu har afgjort sagen endeligt.

Da området er så geologisk varieret og består af gammel skov på skrænterne, lysåbne områder, våde og tørre arealer og stejle skrænter, har livsgrundlaget været tilstede for en stor artsvariation med arter som blandt andre den kødædende plante soldug, svampen gul nøkketunge, moseperlemorsommerfugl, trehornet skarnbasse og den genindvandrede sortspætte. 

Kulturhistorien tager fredningen også hånd om, og det vil være oplagt at besøge den historiske Adelsvej ved Resenbro, der blev brugt som hovedfærdselsåre af kongen, når han rejste mellem de kongelige borge og byer. Den er nu sikret på strækket og bliver gjort mere tilgængelig med en trampesti ud til Mørkdalvej.

ka