DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Meget mere urørt skov i 24 statsskove

Regeringen og aftalepartierne bag finansloven har besluttet at stoppe den kommercielle skovdrift på næsten 9.000 hektar.
25. MAR 2021 12.56

Danmark skal have meget mere urørt skov. Regeringen, De Radikale, SF, Enhedslisten og Alternativet har nu besluttet, at den kommercielle skovdrift stopper i knap 9.000 hektar skov fordelt på store områder i 24 statsskove landet over. Dermed stiger arealet med urørt statsskov med over 50 pct., oplyser Miljøministeriet.

- Naturen er i krise, og derfor er vi i fuld gang med at give den et historisk løft. Nu lægger vi næsten 9.000 ha statslig skov urørt til gavn for en lang række truede og sjældne dyr og planter. Skovene bliver urørt af skovdrift, men ikke af mennesker eller indsatser, der kan give naturen et løft, så ud over bedre levesteder til dyr og planter får vi også flere vilde naturoplevelser, siger miljøminister Lea Wermelin (S). 

De største udpegninger af urørt skov er i Gribskov, Almindingen og Rold Skov, men der er også udpeget knap så store skove som f.eks. Bidstrupskovene på Midtsjælland, Hannenov Skov på Falster og Rinkenæs Skov i Sønderjylland. Mange af stederne er dele af skovene allerede urørt skov, så her er der tale om en udvidelse af arealet med urørt skov.

Da skovene i lang tid har været designet til skovdrift, er det nødvendigt med en vis naturgenopretning af områderne. Samtidig skal der fortsat være gode rammer for friluftslivet i skovene. Forskere og interessenter har været inddraget i arbejdet med at vælge, hvilke skove der skal være urørt. Forslaget til udpegning af urørt skov er nu sendt i høring.  

På finansloven for 2021 har aftaleparterne derudover afsat midler, så der kan udlægges yderligere urørt skov og dermed skabes et samlet areal af urørt skov i Danmark på op imod 75.000 hektar. 

ka