DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Økonomi
DK Job

Naturen skal kortlægges i statens urørte skove

Aage V. Jensen Naturfond giver ni mio. kr. til at kortlægge biodiversiteten i 20 af de nye urørte skove, oplyser Naturstyrelsen.
12. APR 2021 9.24

De statslige skove og naturområder er under hastig forandring, og i løbet af de kommende år vil arealet af urørt statsskov blive firedoblet i forhold til i 2016. Samtidig er endnu mere urørt skov på vej med Natur- og biodiversitetspakken fra december 2020.

For at kunne følge udviklingen for skovens planter og dyr har Naturstyrelsen fået ni mio. kr. af Aage V. Jensen Naturfond til at gennemføre en såkaldt baseline, der skal give et grundigt øjebliksbillede af naturen i 20 af de nye områder med urørt skov.

- I Aage V. Jensen Naturfond er vi glade for at kunne bidrage med vigtig ny viden i Naturstyrelsens store projekt for omlægning til urørt skov. Selv med stærke forskningsanbefalinger, færdes projektet på delvist ubetrådt land, hvorfor det er helt nødvendigt at måle og dokumentere tilstand og effekter på biodiversiteten, som er hele formålet med urørt skov - det kommer os alle til gavn!, siger direktør Hanne Haack Larsen.

Træer skal veteraniseres

Undersøgelsen skal give Naturstyrelsen overblik over status er for biodiversiteten lige nu og her og dermed en mulighed for at gentage tilsvarende undersøgelser i fremtiden, når tiltagene og urørt skov forhåbentlig har haft en positiv effekt på biodiversiteten.

Undersøgelsen bliver gennemført i 20 af de nye områder for urørt skov fra 2021 til 2023. Områderne spænder lige fra Skagen Klitplantage til Almindingen på Bornholm, så der er mange forskellige typer skov fra hele landet med i den nye baseline. Feltundersøgelserne dækker bl.a. opgørelse af mængden af dødt ved i skovene, skovstrukturen, jordbundsforholdene, og så bliver der eftersøgt forskellige artsgrupper som sommerfugle, flagermus og vedboende svampe.

Ud over at skovene bliver urørt af skovdrift, bliver der gennemført naturgenopretning i skovene f.eks. ved at genoprette den naturlige hydrologi, hvor dræn og grøfter fjernes, eller ved at veteranisere træer -  bevidst "hærge" dem af hensyn til biodiversiteten.

ka