dknyt
dkhavenergi
dkvindkraft
dksocial
dksundhed
dkindkob
DK Debat
DK Stillinger
Nedlagt dambrug blev til genskabt ådal
Sølehuller til kronvildtet, volde til insekter og gydegrus til fiskene er nogle af nyskabelserne.
Foto: Herning Kommune

Nedlagt dambrug blev til genskabt ådal

I Herning Kommune er Feldborg Bæk, der tidligere blev ledt gennem et kanallignende vandløb, blevet genslynget.

HERNING: Herning Kommune har i samarbejde med Naturstyrelsen genskabt en ådal på et nedlagt dambrugsareal til en naturperle, hvor Feldborg Bæk slynger sig gennem terrænet, oplyser styrelsen.

Naturgenopretningsprojektet i det midtjyske er blevet gennemført med mere biodiversitet og natur i tankerne. Arealet var nemlig tidligere fattigt på natur, med et nedgravet kanalagtigt vandløb uden variation, og hvor leveforholdene var dårlige for dyr og planter.

I dag ser det markant anderledes ud. Dambruget er blevet fjernet, og Feldborg Bæk, der tidligere blev ledt gennem et kanallignende vandløb, er blevet genslynget, så bækken nu slynger sig naturligt gennem landskabet.

I dag risler vandet rundt i svingene i det 500 meter lange genslyngede vandløb, der fremover får lov til at udvikle sig på mere naturlige præmisser.

Se video af naturgenopretningen fra luften

Ved siden af bækken er der etableret sølehuller til glæde for kronvildtet, der er lavet insektvolde, udlagt stendynger og dødt ved – og fiskene har fået gydegrus. Alt sammen for at højne naturkvaliteten og skabe større artsrigdom.

Der er desuden fjernet en række invasive arter som kæmpe bjørneklo og rød hestehov, der ellers ville kunne sprede sig og spænde ben for andre arters fremgang.

  • EnviDan har været en del af projekteringen
  • Videbæk Entreprenørservice har stået for etableringen.
  • Naturstyrelsen har støttet projektet med 200.000 kr.

ka