DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Ni pesticider fundet i grundvand på testmarker - to overskred grænseværdi

Den årlige rapport fra Varslingssystem for udvaskning af pesticider til grundvand (VAP) er klar
14. JAN 2021 11.27

På testmarkerne i Varslingssystem for udvaskning af pesticider til grundvand (VAP) undersøges det, om godkendte pesticider og deres nedbrydningsprodukter udvasker til grundvand.

I alt er der fra juli 2017 til juni 2019 undersøgt syv pesticider og 25 nedbrydningsprodukter. For 23 af stofferne er der ikke gjort fund i grundvand under testmarkerne, mens ni stoffer er påvist i variabel grad. Kravværdien på 0,1 mikrogram pr. liter er i perioden fra 2017 til 2019 overskredet for to af de ni stoffer, oplyser Miljøstyrelsen.

Formålet med VAP er bl.a. at afklare, om Miljøstyrelsen skal regulere midler med stofferne anderledes på grund af en uacceptabel risiko for udvaskning til grundvand.

Den årlige VAP-rapport viser, at to stoffer i få tilfælde udvasker over kravværdien på 0,1 mikrogram pr. liter til grundvand. Det er pesticidet propyzamid, der bl.a. bruges til ukrudtsbekæmpelse i vinterraps, samt nedbrydningsproduktet 1,2,4-triazol fra azol-svampemidler.

De nyeste resultater viser, at propyzamid udvaskede kortvarigt igennem opsprækket lerjord, i modsætning til tidligere test i VAP på sandjord, hvor der ikke blev påvist udvaskning. For 1,2,4-triazol indeholder VAP-rapport 2020 de samme fire målinger over kravværdien for markerne Silstrup og Lund som VAP-rapport 2019.

ka