DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Nordjylland lykkes med at rense pesticidforurenet grundvand

Regionen renser og sikrer grundvandet under en tidligere maskinstation i Visborg forurenet med blandt andet chloridazon.
13. MAJ 2020 11.48

NORDJYLLAND: Tidligere lå der i mange år en maskinstation på adressen Pilkestræde 3 i Visborg. Ved en forureningsundersøgelse har Region Nordjylland påvist en meget kraftig forurening med pesticider i grundvandet omkring maskinstationens tidligere vaskeplads. Forureningen kan spores i jorden helt nede i 20 meters dybde.

Forureningen er så omfattende, at den udgør en risiko i forhold til det grundvand, der indvindes ved Visborg Vandværk. Forureningen blev derfor også prioriteret, da Region Nordjylland i 2019 udvalgte grunde til oprensning.

På den tidligere maskinstation og på en naboejendom har regionen i slutningen af 2019 gravet ca. 170 meter drænrør ned i ca. 2,5 meters dybde. Fra drænene pumpes ca. to kubikmeter vand i timen til et rensningsanlæg på grunden.

Her ledes grundvandet gennem et kulfilter, som fjerner pesticiderne. Anlægget skal sikre, at der i de kommende år ikke udvaskes flere pesticider ned til det primære grundvandsmagasin og dermed ikke ned til det grundvand, hvor Visborg Vandværk henter sit drikkevand. Analyser udtaget fra vandværket viser ikke indhold af pesticider.

  • Oprydningsarbejdet koster samlet ca. 1,2 mio. kr.
  • Der er primært påvist chloridazon og specielt nedbrydningsproduktet chloridazon-desphenyl.
  • Indholdet af chloridazon-desphenyl i det øverste grundvand overstiger grundvandskriterierne med en faktor 380.
  • Chloridazon blev brugt i perioden fra 1964 til 1996 til dyrkning af roer, rødbeder og løg.
  • Der er også påvist indhold af nedbrydningsprodukter af atrazin samt 4-CPP og lenacil.

ka