DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Økonomi
DK IT
DK Job
Fra graveområdet ved Mosebjergbuen, hvor regionen har sagt nej til mere gravning, men nu må om igen.
Foto: Region Nordjylland

Nordjysk nej til at grave efter moler på Mors omstødt

Region Nordjylland burde have overvejet et ja til en mindre indgribende udgravning i stedet for bare at sige nej, siger Miljøklagenævnet.
4. JUN 2020 9.40

NORDJYLLAND / MORSØ: Et regionalt nej til at grave efter moler - altså mo-ler med tryk på første stavelse - på et 9,6 hektar stort område med landskabelige værdier på Mors er blevet omstødt af Miljøklagenævnet, der har hjemvist sagen.

Regionens nej til at grave har ikke i tilstrækkelig grad taget høje for på proportionalitetsprincippet, lyder det i afgørelsen

Ansøgningen kom fra firmaet Skamol, som i forvejen graver efter moler flere steder på Mors og Fur og har gjort det i mange år. Ansøgningen har i flere omgange været frem og tilbage mellem firmaet og regionen.

I en VVM-screening har regionen peget på landskabelig værdi og geologisk særpræg i det karakteristiske molerlandskab på nordkysten af Mors. Udgravningen vil blive et stort indgreb i landskabsformationen Mosebjergbuen, så bakkeformationen ikke vil kune genskabes.

Moler nok andre steder

Alt i alt betød det i marts 2018 et afslag fra regionen, der i stedet pegede på andre områder på Mors, hvor der i Råstofplan 2016 er udpeget nye graveområder, der vurderes at rumme moler til 30 års forbrug.

Firmaet klagede så til Miljøklagenævnet, der i sin behandling af sagen har fundet ud af, at der tidligere faktisk har været gravet efter moler i det pågældende område, så der altså ikke er tale om et uberørt landskab.

Nævnet konkluderer, at regionen godt kunne have givet lov til en mindre udgravning eller stillet nogle betingelser om gravedybde og geografisk udstrækning, så udgravningen kunne accepteres.

Dermed må regionen på den igen.