DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Ny viden om renseanlægs klimabelastning

Danske renseanlæg udleder mere drivhusgas end forventet - men stadig kun halvt så meget, som FN’s klimapanel regner med.
22. DEC 2020 9.20

Den såkaldte emissionsfaktor for danske renseanlæg er højere end hidtil antaget. Det viser en ny undersøgelse fra EnviDan, der samler op på data rapporteret i forbindelse med Miljøstyrelsens MUDP-pulje om lattergas.

Det tidligere estimat for danske renseanlæg var 0,32 pct, men den nye undersøgelse viser, at det rigtige tal snarere er 0,84 pct, svarende til cirka halvdelen af det international klimapanels standardtal. Den nye viden kan danne grundlag for en eventuel revision af den nationale emissionsfaktor i klimaregnskabet.

Læs rapporten fra EnviDan

Lattergassen dannes ved biologiske processer under rensningen af spildevandet og er som drivhusgas næsten 300 gange kraftigere end CO2. Emissionsfaktoren bruges i det nationale klimaregnskab til at beregne klimabelastningen fra renseanlæggene.  

Største kilde i vandsektor

Lattergas er den største kilde til vandsektorens udledning af drivhusgasser og bidrager både til global opvarmning og til nedbrydning af ozon i stratosfæren.

Spildevandssektorens direkte udledning af drivhusgasser (lattergas og metan) bidrager i klimaregnskabet med cirka 0,4 procent af Danmarks klimabelastning.

Rapporten peger på, at de danske renseanlæg generelt er godt rustet til at kunne reducere lattergasudledningen. Man kan blandt andet justere i driften, så spildevandet opholder sig længere i procestankene, man kan justere beluftningen, man kan øge koncentrationen af biomassen, eller man kan justere sin kulstof/kvælstof-balance ved for eksempel at dosere kulstof til fjernelse af lattergas i vandfasen. Den bedste indsats vil variere fra anlæg til anlæg.

Ifølge rapporten vil det mest effektive være at fokusere på de største renseanlæg. Det vurderes, at man højst sandsynligt vil kunne opnå en mindre samlet drivhusgasudledning med et lidt højere energiforbrug og en tilsvarende lavere udledning af lattergas.