DK Nyt
DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Økonomi
DK Job
Nye regnbassiner og sluse for over en mia. kr.
Bassinet udformes, så det passer ind i det omkringliggende naturlandskab med græs og træer samt en trampesti og træbroer.
Foto: OKNygaard.

Nye regnbassiner og sluse for over en mia. kr.

Rekreativt naturområde nær Haraldsminde og Harrestrup Å ved Ballerup fremtidssikres med flere nye klimaløsninger.
10. MAJ 2021 9.16

BALLERUP: Over de næste 20 år gennemføres der anlægsprojekter for 1,1 mia. kr. i området omkring Harrestrup Å som del af en ny fælles kapacitetsplan mellem ti kommuner.

Formålet er at indrette åen og de omkringliggende grønne områder således, at regnvand ved skybrud kan rummes i åen i stedet for at oversvømme de nærliggende huse og veje, lyder det fra anlægsgartner og klimaentreprenør OKNygaard.

Som del af dette kapacitetsprojekt etableres et stort oversvømmelsesareal med sluse. Arealet kan indeholde 21.000 m3 vand svarende til en fem års regnhændelse. Når slusen lukkes, kan området indeholde yderligere 30.000 m3 vand. Bassinet udformes, så det passer ind i det omkringliggende naturlandskab med græs og træer samt en trampesti og træbroer til dem, der er ude for at gå, løbe eller cykle sig en tur.

Foruden et græsklædt regnvandsbassin og oversvømmelsesareal udføres et større kloakarbejde. OKNygaard er lige nu i gang med omlægningen af det eksisterende regnvandssystem, så regnvandet i oplandet vest for Motorring 4 kan ledes til det nye regnvandsbassin samt etablering af tilløbs- og udløbsbrønde fra regnvandssystemet og til Harrestrup Å.

33.000 m3 jord genbruges

Udgravningen til det store regnvandsbassin har givet en masse overskydende jord. I stedet for at køre jorden væk, bliver det genbrugt for at tilgodese miljø og bæredygtighed på området.

Fx har en  kælkebakke har fået et nyt lag jord, og i den nærliggende hundefold har det ekstra lag jord gjort, at der ikke længere er så vådt og sumpet. Og endelig så bliver den afgravede jord også brugt til at sikre, at vandet fra oversvømmelsesarealet finder vej tilbage til regnvandsbassinet og ikke lægger sig i lavninger i terrænet.

Projektet forventes færdigt til udgangen af juni.

ka