dkmedier
dknyt
dkindkob
dksocial
dksundhed
doi
DK Debat
Otte kommuner får fondspenge til makerspaces
Et makerspace er et værksted, hvor elever kan arbejde med både digitale teknoliger og analoge håndværk.
Foto: Tønder Kommune

Otte kommuner får fondspenge til makerspaces

Elever får bedre muligheder for at arbejde med teknologi og skabe produkter.
28. NOV 2022 10.06

Fredericia, Lemvig, Frederikshavn, Brønderslev, Tønder, Vordingborg, Thisted og Allerød kommuner får i alt 43,3 mio. kr. fra Villum Fonden til at etablere makerspaces på deres skoler og uddanne lærere.

Et makerspace er et værksted, hvor teknologi og analog håndværk mødes. Her kan man udforske og lege med alt fra lasercuttere, 3D-printere, robotter og virtuel reality-teknologi til limpistoler, pap og papir. Dermed kan børn og voksne selv konstruere prototyper på egne opfindelser.

- Vi kan se, at rigtig mange kommuner er optaget af, at børn får kompetencer til at handle kompetent og ansvarligt i den digitaliserede verden. De går i gang, også uden fondsstøtte. Så vi er glade for at kunne skubbe til en udvikling, hvor kommuner - både med og uden bevilling fra os - inddrager makerspace i deres undervisning, siger fondsrådgiver Jette Hundahl Mikkelsen fra fonden.

Hun tilføjer, at fonden har en særlig interesse i at få engageret både drenge og piger i undervisningen, så de uanset køn ved noget om teknologi og forstår, hvordan det påvirker samfund og demokrati og kan se det som en mulig fremtid.

Fonden har givet støtte til disse otte projekter:

I Fredericia vil man lave læringsrum på alle kommunens 14 skolematrikler, så piger og drenge fra alle baggrunde oplever at arbejde problemløsende, eksperimenterende og samskabende med koblinger til deres hverdag. I projektet er der et særligt fokus på at styrke pigernes selvbillede i forhold til egen teknologiske handleevne. Fonden bevilger 5,6 mio. kr.

Makerspace Lemvig har fokus på at skabe klimabevidste børn og sikre, at alle børn og unge har en grundlæggende teknologiforståelse. Alle kommunens syv skolematrikler samt ungdomsskolen og 10. klassecenter er involveret i projektet. Fonden bevilger 5,7 mio. kr.

I Frederikshavn er der bl.a. etableret tre makerspaces på tre udvalgte skoler, og i år er der afsat midler til etablering af makerspaces på yderligere otte af de i alt 16 skoleafdelinger. Med den nye bevilling vil man uddanne 48 makerspacedrivere, 90 faglærere samt 100 udskolingselever til co-drivere. Kommunen har etableret en såkaldt erhvervsplaymakerordning, der skal skabe læringsforløb for grundskoleelever i tæt samarbejde med erhvervslivet og dermed flytte læringsrummet ud i de lokale virksomheder. Fonden bevilger 2,2 mio. kr.

I Brønderslev bliver der i et samarbejde med Professionshøjskolen UCN uddannet 11 ressourcepersoner, 90 naturfagslærere og to ressourcepersoner fra Ungdomsskolen til at facilitere forløb, der fremmer alle elevers interesser - herunder forløb, som i særlig grad motiverer piger i undervisningen og fremmer en kønsinkluderende praksis. Med bevillingen bliver der etableret lokale makerspaces som læringslaboratorier på kommunens 11 skoler. Fonden bevilger 4,4 mio. kr.

I Tønder bliver daginstitutioner, private skoler, FGU’er og ungdomsuddannelser inddraget for at brede projektet ud til så mange som muligt. I fritiden skal børn og unge have mulighed for at lege og skabe i makerspaces faciliteret af bibliotekerne, ungdomsskolen og frivillige fællesskaber. Der etableres stationære makerspaces på alle 10 kommunale folkeskoler. Der vil blive uddannet mindst én teknologiforståelsesvejleder på alle kommunale grundskoler og i ungdomsskolen samt et antal nøglemedarbejdere på tværs af trin og fag. Fonden bevilger mio. 6,7 kr.

Vordingborg vil etablere et makerspace samt uddanne et ressourceteam på alle skoler. Center for undervisningsmidler (CFU), Professionshøjskolen Absalon står for kompetenceudvikling af de 45 lærere, som udgør ressourceteamet på skolerne. Studerende på læreruddannelsen bliver uddannet som makerspace-værter. De vil komme i særlig tilrettelagt praktik på makerspace-skolerne og tilbydes studiejob, hvor de holder makerspace åbent uden for skoletiden. Fonden bevilger 5,9 mio. kr.

Thisted vil etablere makerspaces på kommunens 15 skoler og udvikle en fælles didaktisk model, som der arbejdes ud fra i de enkelte makerspaces. 45 skoledere, 50 superbrugere, 350 fra det pædagogiske personale og 100 elever kompetenceudvikles i et samarbejde med Aalborg Universitet, UCN’s Læreruddannelse og CFU. Projektet er koblet til lokale virksomheder og aktører, som bidrager med cases, viden og restmaterialer. Fonden bevilger 6,9 mio. kr.

I Allerød vil man skabe læringsmiljøer, der vægter fællesskab og chancelighed højt. Gennem projektet vil kommunen etablere makerspaces lokalt på kommunens fire folkeskoler på syv matrikler samt gennemføre kompetenceudvikling af medarbejderne og skoleledelserne. Kompetenceudviklingen forankres i kommunens videnscenter, der er et fælles kompetenceudviklingscenter for hele skole- og dagtilbudsområdet. Fonden bevilger 5,7 mio. kr.

ak

Tekst, grafik, billeder, lyd og andet indhold på dette website er beskyttet efter lov om ophavsret. DK Medier forbeholder sig alle rettigheder til indholdet, herunder retten til at udnytte indholdet med henblik på tekst- og datamining, jf. ophavsretslovens § 11 b og DSM-direktivets artikel 4.