DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Økonomi
DK Job

Plads til 13 nye og tætte villabyer i Aarhus udpeget

Antallet af parcelhusgrunde i Aarhus Kommune har i flere år ikke matchet efterspørgslen.
19. APR 2021 13.05

AARHUS: I en ny temaplan har rådmand for Teknik og Miljø, Bünyamin Simsek (V) udpeget 13 bysamfund i kommunen, hvor der i fremtiden kan udstykkes parcelhusgrunde.

Planen vil give mulighed for at kunne udstykke ca. 3.600 nye grunde til fritliggende boliger frem mod 2033.

Den nuværende Kommuneplan 2017 har fokuseret på udvikling af den
eksisterende by og mere kompakte byformer. Derfor har der ikke været
udlagt nye områder til parcelhuse. Hvis det står til rådmanden, bliver det anderledes med Kommuneplan 2021. Her tillægges et areal på 406 ha bar mark til kommuneplanens rammeområder dedikeret til boligformål.

Forslag til nye boligområder_april_2021 (003) (3) Blandede områder

En undersøgelse fra 2019 indikerer nemlig, at flere fravælger Aarhus, og i stedet bosætter sig i nabokommunerne.

- Det ærgrer mig at se unge par flytte fra kommunen, fordi vi ikke kan efterkomme deres boligønsker. Derfor håber jeg, at flere parcelhusgrunde
kan gøre kommunen mere attraktiv, så vi kan fastholde og tiltrække flere
aarhusianere, siger Simsek.

Med planen lægges der op til blandede boligområder, hvor parcelhusene ligger side om side med for eksempel tæt-lav etagebebyggelse og
rækkehuse.

Kvartererne bliver tættere, end de klassiske parcelhuskvarterer, og skal i højere grad have karakter af villabyer som man kender fra for eksempel Åbyhøj. Her er grundene mindre men boligarealet det samme, fordi der bygges i flere plan. Det giver plads til grønne fællesarealer og god klimasikring af områderne.

ka