DK Nyt
DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Økonomi
DK Job

Region sammen med små vandværker om at sikre fremtidens grundvand

Der er brug for restriktioner på mellem 10 og 20 pct. af landets areal for at beskytte indvinding af drikkevand, vurderer Danske Vandværker.
17. MAJ 2021 11.49

SJÆLLAND: Mange danske vandværker er udfordrede af pesticidforurening. 23 pct. af alle drikkevandsboringer i Region Sjælland er i dag berørt af pesticider, og 5 pct. af boringerne har pesticider over grænseværdien, lyder det fra regionen, hvor et nyt samarbejde "Bæredygtig vandforsyning" vil finde løsninger på problematikken om at sikre godt drikkevand i hanen om 100 år.

- Vi bliver nødt til at finde nye løsninger, som sikrer godt vand til borgerne, ikke bare nu men i mange år fremover. Derfor har vi sammen med Danske Vandværker sat os for at samle alle tænkelige parter på området for at komme med ideer og muligheder. Vi har en fælles udfordring, og sammen skal vi finde løsningerne. Ellers ender rent drikkevand med at være noget, man havde i gamle dage, siger Peter Jacobsen (DF), udvalgsformand for Regional Udvikling.

Parterne bag projektet er Region Sjælland og brancheforeningen for landets forbrugerejede vandværker, Danske Vandværker.

Punktkilder skal undersøges

- Mange vandværker er enormt udfordrede af pesticider. Og i Danske Vandværker mener vi, at vi i høj grad bør beskytte de områder, hvor grundvandet dannes. Vi har allerede fået en politisk beslutning om, at de boringsnære områder, BNBO’erne, skal beskyttes, men disse områder dækker under én pct. af Danmarks areal. Hvis vi for alvor ønsker en fuld beskyttelse af de grundvandsdannende oplande, er der brug for restriktioner på et sted mellem 10 og 20 pct. af hele Danmarks areal, siger Susan Münster, direktør i Danske Vandværker, og fortsætter:

- I Region Sjælland betyder det, at vi blandt andet skal have beskyttet et sted mellem fem til ti pct. af den nuværende landbrugsjord og undersøge omkring 1.400 potentielle pesticidpunktkilder, hvis vi vil være sikre på, at der er godt vand i hanen til alle – også om 100 år, siger Susan Münster.

Partnerskabet vil samle myndigheder, centrale aktører og leverandører om demonstrationsprojekter som fremmer godt grundvand og drikkevand. Projektet skal munde ud i en række konkrete anbefalinger, der kan bruges bredt i hele Region Sjælland. Konkret tænkes på mere urørt natur, områder med færre pesticider og grundvand helt uden pesticider. 

ka