DK Nyt
DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Økonomi
DK Stillinger

Rig natur sætter stopper for vådområde

For høj naturkvalitet forhindrer Morsø Kommune i at etablere nyt vådområde.
4. FEB 2021 12.18

MORSØ: Skarum Enge skulle have været Morsø Kommunes næste skridt i udlægning af jord til vådområder. Men det cirka 85 hektar store projekt lægges nu i graven, efter en forundersøgelse viser, at naturen er af for høj kvalitet og indeholder rigkær, en særlig naturtype med kalkrig jordbund.

Projektet ved Skarum Å blev endegyldigt droppet af Udvalget for Teknik og Miljø den 20. januar ud fra undersøgelsens konklusion. Her når udvalgsmedlemmerne frem til, at det vil være i strid med naturbeskyttelsesloven. Den beskytter mod, at det rige naturområde kan oversvømmes.

Reducering af kvælstof

Projektet ville kunne tilpasses, så man beskytter de vigtigste dele, men det ville føre til, at det ikke levede op til kriterier om kvælstofseffektivitet. Det ville stride mod formålet om netop at reducere udledningen af kvælstof og fosfor til vandmiljøer.

Planerne, der nu er blevet stoppet, begyndte i 2019 på baggrund af en ansøgning fra lodsejere. De skulle bidrage til de ca. 910 hektar vådområder, kommunen allerede har udlagt, svarende til mere end 1.200 fodboldbaner.

Vådområder er set etableret mange steder som led i EU's vandrammedirektiv og Miljøstyrelses vandområdeplaner. Den slags planer fører økonomisk støtte med sig, så Morsø kan få refunderet de 587.000 kr., forundersøgelsen har kostet.