DK Nyt
DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Økonomi
DK Job
Sjældne strandfugle gør comeback på den jyske østkyst
Klyder og terner bygger reder direkte på stranden og er sårbare indtil ungerne flyver fra reden.
Foto: Mariagerfjord Kommune.

Sjældne strandfugle gør comeback på den jyske østkyst

Klyder og terner i hundredevis yngler atter ved Øster Hurup i Mariagerfjord Kommune
25. MAJ 2021 14.40

MARIAGERFJORD: Det vakte kolossal jubel blandt fugleentusiaster, da mere end 700 sjældne strandfugle sidste år sensationelt slog lejr på en sandbanke ud for kysten syd for Øster Hurup. I år er begejstringen omend endnu større, da de sårbare strandfugle nu atter yngler på østkysten, lyder det fra Mariagerfjord Kommune.

- De er ekstremt sårbare i yngletiden, fordi de bygger reder på stranden. Derfor vender de kun tilbage, fordi forholdene er optimale, vurderer biolog i kommunen Anders Horsten.

Sidste år viste en optælling, at fuglekolonien talte 32 sjældne dværgterner, 480 havterner og 190 klyder; En enorm fugleflok efter dansk målestok. Kommunens biologer har endnu ikke overblik over, hvor mange der i år gæster østkysten, men det er ret sandsynligt, at kolonien bliver mindst lige så stor som sidste år.

Giv fuglene fred

Hen over sommeren blev fuglekolonien en ekstrem populær attraktion. Heldigvis fulgte folk kommunens anvisninger til punkt og prikke, så de sarte strandfugle fik lov til at yngle i ro og mag.

- Vi regner med, at borgere og turister vil respektere fuglene og holde sig på god afstand af rederne. Løsgående hunde og droneflyvning nær kolonien er naturligvis absolut forbudt, understreger Anders Horsten.

Skønt man skal holde sig på afstand, er det en unik oplevelse, at se de mange sjældne fugle i deres naturlige element.

- Det er dejligt, at stranden byder på en enestående naturoplevelse. Det øger vores bevidsthed om, at vi skal værne om fuglene, hvis vi skal have mulighed for at opleve dem på vores breddegrader i fremtiden, siger Anders Horsten.

- I Mariagerfjord Kommune vil vi skabe flere levesteder for den truede natur. Derfor ser vi det som en ekstra fjer i hatten, at klyderne og ternerne er vendt tilbage, så vi atter er hjemsted for en Danmarks største fuglekolonier, slutter den begejstrede biolog.

EU har udpeget kattegatkysten til et særligt fuglebeskyttelsesområde. Derfor har Mariagerfjord Kommune et ansvar for at værne om fuglenes ynglesteder. I den forbindelse har Naturstyrelsen og Mariagerfjord Kommune sat skilte op langs stranden, som fortæller om de besøgende om, hvordan de tager hensyn til de sjældne fugle.

ka