dkmedier
dknyt
dkindkob
dksocial
dksundhed
doi
DK Debat
Sjællands største mose beskyttes bedre
Gennem store dele af stenalderen var Store Åmose et yndet sted for fiskeri og bosættelse.   
Foto: Holbæk Kommune

Sjællands største mose beskyttes bedre

Ny fredning i Store Åmose gavner natur, klima og kulturarv.

En ny fredning hæver vandstanden i 24 hektar af Store Åmose, oplyser Miljøstyrelsen. Det er godt nyt for fugle, padder og planter i den næringsfattige mose og engene omkring. Samtidig bremses udledningen af drivhusgasser, når tørvejordene bliver vådere.

Naturgenopretningen i den nye fredning stopper afvandingen nord for Åmose Å, herunder dele af arealerne med den oprindelige 230 hektar store fredning fra 1993.

- Den nye fredning støder op til den oprindelige åmosefredning, som om sommeren sprækker, når mosen tørrer ud. Med den nye supplerende fredning, får vi sat en prop i den østlige del, så vandet bliver inde i Åmosen, siger biolog Else Marie Stamphøj fra Miljøstyrelsen.

I nyere tid er store dele af Store Åmose blevet afvandet med grøfter og dræn, der har været gravet tørv, og senere er mosen udnyttet landbrugsmæssigt.

Jordbunden består af tørv og længere nede af sødynd. Lagene er dannet i oldtiden. Mange steder er der spor af menneskers virksomhed. Gennem store dele af stenalderen var Store Åmose et yndet sted for fiskeri og bosættelse.   

Åmosen er det rigeste fundområde for velbevarede indlandsbopladser fra ældre stenalder i Vesteuropa. Mosen hører samtidig til Europas vigtigste fundområde for tamdyrskeletter, menneskeskeletter, fiskeredskaber og offergenstande fra stenalderen.

Med den supplerende fredning afbrydes afvandingen af det fredede område ved tilkastning af en grøft og ved at afbryde de bestående dræn i området. Plastikmembraner beskytter yderligere mod afvanding mod Åmose Å.

ka

Tekst, grafik, billeder, lyd og andet indhold på dette website er beskyttet efter lov om ophavsret. DK Medier forbeholder sig alle rettigheder til indholdet, herunder retten til at udnytte indholdet med henblik på tekst- og datamining, jf. ophavsretslovens § 11 b og DSM-direktivets artikel 4.