DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Skanderborg reducerer fosforudslip ved overløb

Ny renseteknologi i Skanderborg fjerner fosfor fra spildevandet i turbofart.
28. JAN 2021 11.28

SKANDERBORG: Skanderborg Forsyning har taget en ny renseteknologi i brug, som reducerer fosfor i spildevandet helt ned til 0,1 mg per liter i daglig drift. Det skal gavne det lokale vandmiljø, som har forbindelse til det sårbare Gudenåsystem, og ruste forsyningen til øget ekstremregn og kraftig byvækst, lyder det fra Skanderborg Forsyning.  

Langt mindre fosfor i vandmiljøet, bedre rensning af overløb og mere intelligent styring af renseprocesserne. Det har været målene med den nye renseteknologi Densadeg XRC på Skanderborg centrale renseanlæg, som modtager og behandler spildevand fra omkring 40.000 borgere – to tredjedele af spildevandet i kommunen.

Teknologien lever efter nogle måneder i ordinær drift klart op til målsætningerne og kan reducere fosforniveauet i spildevandet til 0,1 mg per liter – samme niveau af fosfor tilladt i drikkevand.

Densadeg XRC kan med kort varsel skifte til overløbsrensning og mindsker derved risikoen for fosforforurening ved overløb på renseanlægget i forbindelse med f.eks. skybrud. Dermed vil teknologien kunne fastholde en samlet reduktion i fosforudledningen i perioder med voldsom regn.

Løsningen er dermed en gevinst for livet i og omkring Skanderborgsøerne og Gudenåsystemet, der modtager det rensede spildevand fra renseanlægget og som er meget sårbart overfor fosforudledning.

Nationalt og internationalt potentiale

Kombinationen af efterpolering for fosfor i dagligdagen og overløbsrensning ved ekstremregn er en forbedring af renseanlæggets samlede kapacitet i forhold til de traditionelle sandfiltre, der har løst opgaven med fosforfjernelse hidtil.

Løsningen vil ikke kun gavne Svanesø, som renseanlægget udleder renset spildevand til, og Skanderborgsøerne og Gudenåsystemet, som søen er forbundet med, men har samtidig potentiale til at blive brugt alle steder i Danmark, hvor renseanlæg og kloaksystem er presset af bl.a. klimaforandringer.

Densadeg XRC er et foreløbigt resultat af Skanderborg Forsynings løbende arbejde med at inddrage partnere i udviklingen af fremtidens vandløsninger til gavn for de kerneopgaver, forsyningen løser.

Skanderborg Forsyning ser i den forbindelse sig selv som et levende laboratorium, der stiller fysiske rammer, reelle problemstillinger og faglig kunnen til rådighed i innovative samarbejder med relevante partnere, der skal føre til konkrete løsninger på forsyningens udfordringer.

ka