DK Nyt
DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Økonomi
DK Job

Syddansk kortlægning skal forudsige oversvømmelser

KORT NYT11. APR 2021 11.04

SYDDANMARK: Region Syddanmark vil give de syddanske kommuner et nyt kortlægningsværktøj, der skal hjælpe med at forudsige oversvømmelser, så kommunerne bedre kan planlægge og priotere klimatilpasning efter fremtidens problemer med oversvømmelser.

Klimaforandringernes påvirkning af regnmængder, stigende grundvand, ekstreme højvande og hyppigere storme er noget, der kommer til at påvirke mange kommuner i fremtiden. Men med fremskrivninger ud fra den nyeste data, skal regionens kortlægning af oversvømmelser hjælpe kommunerne til bedre kunne forebygge konsekvenserne.

Kortlægningen udpeger farezoner, hvor områder er ekstra udsat. Det skal give medarbejdere, der beskæftiger sig med kommunal- og lokalplanlægning, et redskab til at planlægge, hvilke klimatilpasninger der skal gøres. 

mh