DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Økonomi
DK IT
DK Job

To byparker i Aalborg sikret for eftertiden

Aalborg Kommune freder byparkerne Skanseparken og Østre Anlæg. Parkerne skal fredes for at bevare byens grønne åndehuller.

AALBORG: Fredningsnævnet har nu godkendt fredning af byparkerne Skanseparken og Østre Anlæg i Aalborg, oplyser kommunen.

- Der er et stort fokus på de grønne byrum og efterspørgslen stiger. Samtidig oplever vi, at byerne i lyset af corona-pandemien i højere grad end tidligere anvendes til rekreation, leg og fysisk udfoldelse. Derfor er jeg ekstra glad for, at vi kan sikre de to byparker for eftertiden til glæde for byens borgere, siger Hans Henrik Henriksen (S), rådmand for By- og Landskabsforvaltningen.

Med fredningen fastholdes Skanseparken og Østre Anlæg som offentligt tilgængelige områder. Dermed er det sikret, at borgerne fortsat kan nyde alsidige natur- og rekreative områder i byen med mulighed for at udøve et aktivt friluftsliv.

ka