DK Nyt
DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Økonomi
DK Stillinger

Trekantområdet vil være centrum for Power-to-X

Ørsted og flere andre energivirksomheder vil sammen med syv kommuner i og omkring Trekantområdet arbejde mod at gøre Trekantområdet til Nordeuropas fyrtårn for produktion af grønne brændstoffer i løbet af de kommende fem år.
15. FEB 2021 10.14

Der skal etableres Power-to-X produktionsanlæg i stor skala i Trekantområdet. Det er målet for et nyt samarbejde, som syv kommuner i og omkring Trekantområdet samt en række energivirksomheder står bag. 

– I Trekantområdet har vi alle forudsætninger for at blive internationalt førende på Power-to-X, som er den teknologi. Vi har virksomheder med unikke brintløsninger og produktionsteknologier, vi har specialkompetencer i virksomhederne, og vi har en perfekt infrastruktur, hvor både det nationale elnet, det nationale gasnet og det regionale fjernvarmenet mødes, siger Jørgen Nielsen, der er direktør for Trekantområdets Varmetransmissionsselskab, der er en af initiativtagerne til samarbejdet.

Håbet for projektet er at gøre Trekantområdet til et fyrtårn i Nordeuropa inde for produktion af grønne brændstoffer inden for fem år. 

Nyoprettet sekretariat skal sikre finansiering 

Etableringen af et stort og kommercielt bæredygtigt Power-to-X-anlæg i Trekantområdet kræver en massiv starthjælpsinvestering – formentlig på et trecifret millionbeløb.

For at skaffe medfinansiering i den størrelsesorden har samarbejdspartnerne besluttet at oprette et projektsekretariat, der skal udarbejde projektansøgninger til eksempelvis europæiske puljer til grøn omstilling og relevante danske fonde.

– Efterspørgslen på grønne brændstoffer er stadig i sin tidligere fase. Først når den installerede kapacitet tager til i omfang, vil produktionsomkostningerne kunne blive bragt ned i den hast, der kræves. Derfor har den grønne omstilling på Power-to-X området brug for starthjælp før markedsmekanismerne kan fungere, siger Jørgen Nielsen. 

Sekretariatet finansieres med 2 mio. kr. årligt i tre år. Finansieringen deles 50/50 af de kommercielle aktører og de deltagende kommuner.

– Med den rette investeringsvillighed kan Trekantområdet blive centrum for et Power-to-X-eventyr, der vil gavne den grønne omstilling og skabe job, vækst og eksport, siger Jens Ejner Christensen, der er borgmester i Vejle og formand for Trekantområdet Danmark. 

amp