DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Økonomi
DK Job
Organic Fuel Technologys anlæg producerer biogas, bioolie og biokul.
Foto: Aarhus Kommune.

Væbnet med mikrobølger går aarhusiansk virksomhed i klimakamp

Organic Fuel Technology vil med hjælp fra mikrobølger omdanne slam fra spildevand til bioprodukter, der skaber værdi for klima og miljø.
26. MAR 2021 12.34

AARHUS: Slam fra spildevandshåndtering ender i dag ofte ude på markerne, men slammet kan bruges på en langt bedre og mere miljørigtig måde. I hvert fald hvis man spørger Organic Fuel Technology og kigger på resultaterne fra de første pilottest fra deres mikrobølgereaktor.

Test af reaktoren er støttet af Aarhus Kommunes grønne investeringspulje, der yder bidrag til projekter og løsninger, der kan være med til at sikre en mere grøn og bæredygtig kommunal drift- og serviceproduktion, og som kan bidrage til realiseringen af klimamålet om, at Aarhus skal være energi- og CO2-neutral i 2030.

Med de nye samarbejder, der er opnået gennem projektet, samt investeringskroner i ryggen, er der også gode vækstpotentialer for den aarhusianske virksomhed.

- Projektet åbner for en helt ny kundegruppe med stort potentiale. Tidligere har vi kigget meget på udtjente dæk samt gummi fra kunststofbaner, men spildevandssektoren er i en helt anden liga og vil kunne give en langt større fremdrift i udviklingen, fortæller Anders Hjortshøj, CEO i Organic Fuel Technology.

Tre konkrete produkter

Konkret producerer Organic Fuel Technologys anlæg tre produkter: Biogas, bioolie og biokul. Alle kan de bruges til forskellige formål – nogle mere kendte end andre.

- Bioolien kan blive til biodiesel til lastbiler og skibe, mens biogassen i opgraderet form kan erstatte naturgas. Biokullet kan bruges til mange ting, men vil i sidste ende have den største værdi ved at blive spredt ud på markerne, blandt andet ved at føre fosfor tilbage til jorden. Dertil fjerner processen miljøfremmede stoffer fra kullet, siger Søren Midtgaard Nielsen.

Mikrobølgereaktoren er udviklet på en sådan måde, at den kun varmer affaldsslammet op til 3-400 °C og ikke 650 °C, som det er tilfældet med andre teknologier. På den måde bruger processen mindre energi og er mere sikker. Den øger også tilgængeligheden af fosforet i biokullet. Fosfor er et gødningsstof, der er godt for økosystemet, og som flere eksperter i dag er bekymrede for vil blive en mangelvare i fremtiden.

Mindre slam på marker

Aarhus Vand ser ligesom Organic Fuel Technology gode muligheder i projektet og samarbejdet, og her glæder man sig over, at de første test er gået godt. Der kan nemlig både være økonomiske besparelser og miljømæssige gevinster at hente på den lange bane.

- Vi har et helt konkret mål om, at vi på sigt gerne vil undgå at køre slam ud på markerne. Både fordi det er dyrt, men især pga. miljøperspektivet i det. For det første handler det om at genbruge ressourcerne på en miljø- og klimamæssig rigtig måde, og for det andet er det vores håb, at de videre test af teknologien kan vise om den nye teknologi kan neutralisere eventuelle miljøfremmede stoffer i slammet, forklarer Morten Rebsdorf, der er senior projektleder ved Aarhus Vand.