DK Nyt
DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Økonomi
DK Job

Vestforbrænding kan nu udskille zink fra flyveasken

KORT NYT20. JAN 2021 15.36

GLOSTRUP: Affaldsselskabet Vestforbrænding har sat et såkaldt HaloSep-anlæg i drift. Anlægget kan rense flyveasken for zink, oplyser Folkebladet. Vestforbrænding modtager 550.000 ton affald om året. Når det er brændt af, er der 15.000 ton flyveaske tilbage.

Halosep-anlægget er verdens første fuldskala forsøgsanlæg, der kan rense flyveasken for primært zink. Det giver to fordele. For det første reducerer det mængden med 40 pct. For det andet skal resten ikke gemmes væk i nedlagte miner og lignende, men kan deponeres i Danmark, da den ikke længere vil være klassificeret som miljøfarlig.

Projektet er resultatet af et udviklingssamarbejde mellem Vestforbrænding og Stena med midler og støtte fra EU-Life. Vestforbrænding er Danmarks største affaldsselskab og er ejet af 19 sjællandske kommuner.

ka