DK Nyt
DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Økonomi
DK Job
Så er Stevns Klint endeligt fredet
Udsigt over Stevns og Stevns Klint set mod nord fra Stevns Fyr i Fyrcenter Stevns hen over de dyrkede, grønne marker, der går helt ud til randen af Stevns Klint ud mod Øresund og med lidt krat og levende hegn mellem det opdyrkede land.
Foto: Søren Breiting, Ritzau Scanpix

Så er Stevns Klint endeligt fredet

42 lodsejere skal have erstatning. En bræmme på 25 meter ud mod klintekanten må ikke længere dyrkes.
2. FEB 2021 10.00

STEVNS: Stevns Klint, der i 2014 blev optaget på Unescos verdensarvsliste, er nu blevet fredet, oplyser Miljøklagenævnet, der i den forbindelse tilkender erstatning på i alt 5,5 mio. kr. til de 42 lodsejere, der er omfattet.

Fredningen omfatter ca. 107 hektar af selve Stevns Klint samt de yderste 25 meter fra kanten af klinten og ind i landet over en strækning på ca. 16 kilometer fra Holtug til Rødvig. 

Fredningssagen blev i 2016 rejst af Danmarks Naturfredningsforening og Stevns Kommune i fællesskab. Fredningsnævnet for Østsjælland traf i 2017 afgørelse om at gennemføre fredning af et stiforløb langs med klinten med offentlig adgang og tilkendte erstatning på ca. 2,6 mio. kr.

To dommere var imod

Da det beløb oversteg 500.000 kr., skulle Miljøklagenævnet efterprøve fredningsnævnets afgørelse, som også var påklaget af et antal lodsejere, naboer til fredningen samt af Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening og Dansk Botanisk Forening.  

Miljøklagenævnet har fredet et stiforløb og også genindført en bestemmelse fra det oprindelige fredningsforslag om, at der inden for fredningen skal etableres en 25 meter bred dyrkningsfri bræmme ud mod klintekanten.

Nævnet vil dermed sikre naturtypen kalkoverdrev. At lodsejerne skal stoppe med at dyrke bræmmen, har medført en forhøjelse af erstatningen til de berørte lodsejere. 

Afgørelsen er truffet med dissens, idet to af nævnets medlemmer ikke har fundet, at området skal fredes.

ka

Fredningen inddrager udover det nævnte også offentligt ejede arealer i Boeslund Kalkbrud, Stevns Fyrcenter, Mandehoved-Stevns Naturcenter og Holtug Kridtbrud.