DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Økonomi
DK Job
Slut med flere eller større havbrug i Danmark
Miljø- og Fødevareklagenævnet ophævede i 2019 Fredericia Kommunes miljøgodkendelse af Børup Sande Havbrug ved Skærbæk.
Foto: Peter Leth-Larsen, Ritzau Scanpix.

Lovforslag behandles i dag:
Slut med flere eller større havbrug i Danmark

Det skal være slut med udvidelse af havbrugsproduktion gennem kompensationsopdræt, og der skal føres mere effektivt tilsyn med havbrugene.
22. OKT 2020 8.24

Vandmiljøet er i krise, og havet skal ikke være en skraldespand. Miljøminister Lea Wermelin (S) fremsætter nu to nye lovforslag, der skal beskytte vandmiljøet. Det skal være slut med udvidelse af havbrugsproduktion gennem kompensationsopdræt, og der skal føres mere effektivt tilsyn med havbrugene, oplyser Miljøministeriet.

Ikke flere eller større havbrug i Danmark. Fremtidens fiskeopdræt skal være bæredygtigt og i mindre grad foregå i havet, men i miljøvenlige salt- og ferskvandsdambrug på land. Sådan var ministerens ønske, da hun sidste år lagde op til at ophæve det lovgrundlag, som skulle gøre det muligt at udvide eller etablere ny havbrugsproduktion.

I dag begynder førstebehandlingen af det lovforslag i Folketinget. Samtidig førstebehandles et lovforslag, der skal sikre et mere effektivt tilsyn med havbrugene.

- Vores havmiljø er presset, og jeg ønsker hverken flere eller større havbrug i Danmark. Det er en sektor, hvor der opdrættes fisk i netbure ude på havet, og hvor der udledes stoffer direkte til vandmiljøet. Uden nogen form for rensning. Det er på tide, at vi får ryddet op og sikret et effektivt tilsyn med havbrugene. Vi skal være et grønt foregangsland – også når det gælder fiskeopdræt, siger Lea Wermelin.

Potentiale i dambrug på land

Med det ene lovforslag ophæves lovgrundlaget for at fastsætte regler om, at marine virkemidler som fx muslinger kan bruges til at kompensere for havbrugenes miljøpåvirkning. Uden den mulighed forventes det at blive vanskeligt for havbrugssektoren at vokse.

- Vandmiljøet har trange kår flere steder, men med den rigtige teknologi, der løbende forbedres, kan der opdrættes miljøvenlige fisk i dambrug på land, hvor man har fokus på både rensning og genanvendelse af vandet. Det er den vej, vi skal gå, i stedet for at udvide havbrug med risiko for vandmiljøet, siger Lea Wermelin.

Samtidig med, at havbrugssektoren får vanskeligt ved at vokse, tages nye skridt mod oprydning i havbrugssektoren. Fremover bliver det Miljøstyrelsen, der udsteder miljøgodkendelser til havbrugene og fører tilsyn med disse godkendelser. I dag er opgaven delt mellem Miljøstyrelsen og syv kommuner. Miljøstyrelsen udsteder i forvejen placeringstilladelser til havbrugene. 

En handleplan, der blev lanceret i juni, indeholder herudover en række konkrete initiativer, der skal stramme op og sikre et mere effektivt tilsyn.

Der skal blandt andet stilles mere præcise krav til driftsjournaler og indberetninger fra havbrugene, vejledningerne skal opdateres, og så skal der indføres et digitalt indberetningssystem.

De to lovforslag forventes at træde i kraft 1. januar 2021.

  • Opdræt af fisk i havbrug foregår i store net på havet.
  • Havbrugene udleder næringsstoffer direkte til havmiljøet uden renseforanstaltninger.
  • Der findes 19 havbrug i Danmark.
  • Der opdrættes overvejende regnbueørreder i havbrug.

ka