DK Nyt
DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Økonomi
DK Stillinger
Ti generationsforureninger skal væk - de fire er vigtigst
Her er de ti generationsforureninger. Tre ligger meget tæt på Harboøre Tange.

Ti generationsforureninger skal væk - de fire er vigtigst

Det ventes at tage 12 år at rydde op i de helt store forureninger.

Fire af de seneste årtiers store forureninger står forrest i den oprydning, der nu skal i gang af de såkaldte generationsforureninger.

Af finanslovsaftalen, som blev indgået søndag, fremgår det, at Himmark Strand, Kærgaard Klitplantage, Høfde 42 og Cheminovas gamle fabriksgrund skal prioriteres først.

Det er i overensstemmelse med en plan, som regionerne fremlagde tilbage i marts. Ifølge den er de fire forureninger på et stadie, hvor regionerne er klar til at igangsætte oprydning.

De resterende seks steder skal der laves supplerende undersøgelser og eventuelt teknologiudvikling, inden man er klar til at projektere en oprydning. Blandt andet vil man gerne bruge erfaringerne fra Høfde 42 og den gamle Cheminova-grund, før man rydder op på Cheminovas nuværende fabriksgrund Rønland.

Her er de ti generationsforureninger

  1. Høfde 42 ved Cheminova, Harboøre Tange: Forurening fra produktion af pesticider. Prioriteres
  2. Cheminovas gamle fabriksgrund, Harboøre Tange: Forurening fra produktion af pesticider. Prioriteres.
  3. Cheminovas nuværende fabriksgrund, Harboøre Tange: Forurening fra produktion af pesticider.
  4. Kærgård Klitplantage nord for Esbjerg: Forurening med giftigt spildevand fra blandt andet Grindstedværket. Prioriteres
  5. Grindstedværket, Grindsted: Forurening med giftigt spildevand.
  6. Den tidligere Collstrop-grund ved Esrum Sø: Arsenforurening fra virksomheden Collstrop.
  7. Lundtoftevej 150 og 160, Lyngby: Forurening med klorerede opløsningsmidler fra tidligere køleskabsfabrik.
  8. Naverland ved Albertslund: Forurening med klorerede opløsningsmidler.
  9. Skuldelev, Frederikssund: Forurening ved byen Skuldelev med klorerede opløsningsmidler fra metalvirksomhed.
  10. Himmark på Nordals efter Danfoss-forurening - deponering af affald. Prioriteres.

Finanslovspartierne har afsat 50 mio. kr. næste år, 100 mio. kr. i 2022, 155 mio. kr. i 2023, 150 mio. kr. i 2024 og 175 i 2025. Det giver i alt 630 mio. kr. over fem år. 

Regionerne har vurderet, at den samlede oprydning vil koste 2.731 mio. kr., og at hovedparten bør afholdes over lidt mere end ti år. Oprydning og/eller risikohåndtering skal være afsluttet inden for en generation, cirka 30 år, vurderede regionerne.

I finanslovsforliget vurderes det, at arbejdet vil fortsætte frem mod 2033, og at det vil bidrage til lokal aktivitet og beskæftigelse.

Egentlig er oprydningen en opgave for regionerne, som imidlertid ikke selv har haft mulighed for at finde de store beløb. Når de statslige penge udbetales, skal man afsøge mulighederne for medfinansiering fra andre aktører, hedder det i finanslovsforslaget.

Læs mere om de ti generationsforureninger her.