DK Nyt
DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Økonomi
DK Stillinger
To østjyske anlæg vil fusionere sig til at kunne udnytte hinandens affald
Efter en fusion skulle det gerne være slut med at importere udenlandsk affald til Skanderborg.
Foto: Renosyd.

To østjyske anlæg vil fusionere sig til at kunne udnytte hinandens affald

Renosyd i Skanderborg vil kunne undgå at importere affald fra udlandet ved at fusionere med Affaldvarme i Aarhus, som vil kunne undgå at afvise erhvervsaffald.
18. DEC 2020 11.33

AARHUS / ODDER / SKANDERBORG: En fusion mellem de to østjyske affaldsselskaber RenoSyd og AffaldVarme er nu på vej og har fået de tre involverede borgmestres støtte, oplyser RenoSyd.

Lige nu forhindrer kommunernes anvisningsret, at de to forbrændingsanlæg kan fordele affald imellem sig. Efter en eventuel fusion kan kommunerne frit anvise til begge anlæg. Dermed undgår Renosyd at skulle importere affald fra udlandet, for at have nok affald at brænde af.

AffaldVarme Aarhus undgår samtidig at skulle oplagre affald og i nogle tilfælde afvise erhvervsaffald, fordi der ikke er tilstrækkelig kapacitet.

Borgmestrene i ejerkommunerne Odder, Skanderborg og Aarhus støtter op om ideen, som skal sikre en bedre balance mellem affald og forbrændingskapacitet i det østjyske område - og også den grønneste og billligste løsning for fjernvarmekunderne.

Selvom de to anlæg allerede samarbejder om flere ting, så er der et stort potentiale, som ikke er fuldt udnyttet. Et fremtidigt fælles forbrændingsanlæg vil blandt andet betyde mindre transport af affald og en meget bedre balance i det østjyske, imellem mængderne af affald og den forbrændingskapacitet der er til rådighed.

Derfor har borgmestrene i Aarhus, Odder og Skanderborg kommuner og bestyrelserne bag Renosyd og AffaldVarme Aarhus netop underskrevet en hensigtserklæring om, at selskaberne skal samarbejde om en fusion af forbrændingsanlæggene i Skanderborg og Aarhus. 

Lytter til politiske ønsker

På Christiansborg er der et ønske om at skabe balance mellem affaldsmængder og forbrændingskapacitet. Den balance skal opnås inden 2030. 

Forbrændingsanlæggene i Skanderborg og Aarhus er allerede i dag blandt de mest effektive i Danmark. Det skyldes, at de har en meget høj energiudnyttelse og lave omkostninger. Nu er planen så at tage næste skridt i arbejdet med at skabe grøn og billig fjernvarme.

- Det giver for eksempel ingen mening at skulle importere affald fra udlandet, når naboen har noget, som de gerne vil af med, siger borgmester i Aarhus Jacob Bundsgaard (S).

Nu går processen i gang med at forberede fusionen, ligesom den endelige ejerfordeling endnu ikke er besluttet. Det er forventningen, at en eventuel fusion kan blive til virkelighed fra 1. januar 2022.

ka