DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Vandråd får to måneder mere at arbejde i

Miljøministeren vil forhandle med EU-Kommissionen om at skubbe hele forløbet af de samlede vandområdeplaner.

På grund af coronakrisen har det ikke være muligt for kommuner og de lokale vandråd at mødes fysisk. Derfor udskyder miljøministeren nu fristen for indberetning af forslag til vandløbsindsatser til den 22. november 2020, oplyser Miljøministeriet.

- Vandrådene leverer et afgørende bidrag til vandområdeplanerne med deres viden om lokale forhold. Vandrådsarbejdet er en vigtig lokaldemokratisk proces, hvor alle interessenter har en unik mulighed for at påvirke prioriteringen af vandmiljøindsatsen. Det må vi ikke sætte over styr. Vandrådene skal selvfølgelig have mulighed for at gøre deres vigtige arbejde ordentligt. Jeg har derfor imødekommet ønsket om at forlænge vandrådsprocessen med to måneder, siger miljøminister Lea Wermelin (S).

Fra flere vandråd er der ytret ønske om mere tid på grund af coronakrisen. Vandrådene skulle oprindeligt have meldt anbefalinger ind i slutningen af september.

Ingen mening med halvfærdigt grundlag

Vandrådenes forsinkelse vil medføre en tilsvarende forsinkelse i høringen af de samlede vandområdeplaner, som efter planen skulle i høring i december 2020 for at overholde EU's vandrammedirektiv. Miljø- og Fødevareministeriet vil nu gå i dialog med EU-Kommissionen om konsekvenserne af coronakrisen for arbejdet med udarbejdelse af tredje vandområdeplan.

- Coronakrisen har givet udfordringer for vandrådene, og flere organisationer, som Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Sportsfiskerforbund og Landbrug & Fødevarer, har bedt om, at vandrådene får mere tid.

- Vi har derfor foreslået Kommissionen at diskutere konsekvenserne for vandområdeplanerne på et møde i starten af juni. Der er en risiko for, at færdiggørelsen af tredje vandområdeplan forsinkes parallelt med udskydelsen, da der også skal være tid til at behandle de mange høringssvar. Det vil være meget ærgerligt, men det giver ikke mening at haste noget igennem, som hviler på et halvfærdigt grundlag. Det er vandområdeplanerne alt for vigtige til, siger Lea Wermelin.
 
De nuværende vandområdeplaner gælder, indtil de bliver afløst af nye.

  • EU’s vandrammedirektiv er udgangspunktet for arbejdet med vandområdeplaner.
  • Miljø- og Fødevareministeriet er i gang med at udvikle tredje generation af vandområdeplaner, der skal gælde på nationalt niveau fra 2021-2027.
  • Vandområdeplanerne skal sikre renere vand i søer, vandløb, kystvande og grundvand. 

ka