DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Økonomi
DK Job

Cowi har udviklet nyt værktøj sammen med tre kommuner

Digitale spildevandsplaner kan sikre bedre datakvalitet og reducere tidsforbrug.
3. MAJ 2021 11.20

Hastigheden i forhold til opdatering af data i spildevandsplaner er stigende i takt med byudvikling og et øget investeringsniveau hos mange forsyninger.

Nu har tre danske kommuner testet et nyt, digitalt værktøj, som gør det nemmere at registrere og håndtere data om spildevand, så bæredygtige indsatser kan planlægges i tide og man sikrer den rette koordinering på tværs af kommunen, lyder det fra Cowi.

Det nye værktøj 'S-plan' er testet og udviklet sammen med Svendborg, Slagelse og Haderslev kommuner. Cowi har udviklet 'S-plan' så de data, som kommuner og forsyningsselskaberne i forvejen ligger inde med, kan integreres.

Teknik og miljøforvaltningerne i de tre testkommuner har undervejs bidraget med indsigt i de konkrete arbejdsgange og udpeget, hvor der er størst behov for forbedringer. Blandt andet ved at deltage i workshops og afprøve de forskellige løsninger i praksis.

Blandt andet kan 'S-plan' kombinere data om arealer, byudvikling og kommunale planer med de oplysninger, myndighederne også har i Puls. Fx om placering og størrelsen af regnbetingede udledninger og om indholdet af stoffer i vandet såsom kvælstof og fosfor, der er næringsstoffer med stor betydning for kvaliteten af vandmiljøet.

ka