DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Økonomi
DK Job
Vindpåvirkede træer i markdige ved nyspiret mark nær Tornby.
Foto: Peter Marling, Ritzau Scanpix.

Bedre styr på, hvilke sten- og jorddiger der er beskyttede

Slots- og Kulturstyrelsen skal samarbejde med Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering om bedre kortgrundlag.

Vi har tidligere beskrevet, hvordan Miljøklagenævnet står for en restriktiv praksis og kun sjældent tillader nedlæggelse af gamle jorddiger. I adskillige tilfælde pålægges landmænd, der overpløjer diger at genetablere dem, og landbrugets organisationer har længe arbejdet på større klarhed over, hvilke diger, der er beskyttede.

Kulturminister Joy Mogensen (S) har nu sat Kulturministeriet i spidsen for at udarbejde et bedre kortgrundlag over sten- og jorddiger for at få et bedre overblik:

- I mange år har mange sten- og jorddiger ikke været retvisende registeret. Derfor sætter jeg nu gang i et arbejde med at lave et forbedret kortgrundlag, så vi kan passe på vores sten- og jorddiger. Og samtidig får lodsejere større klarhed over, om der er et beskyttet dige på deres grund, udtaler ministeren.

Tre måneder med pilotprojekt

Slots- og Kulturstyrelsen skal samarbejde med Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering for at finde en teknisk løsning til at registrere de beskyttede diger med udgangspunkt i eksisterende offentlige data.

Styrelserne har påbegyndt et pilotprojekt, der forventes at strække sig over tre måneder. På den baggrund vil der blive taget stilling til, hvordan en landsdækkende kortlægning kan udformes.

En referencegruppe bestående af Miljøministeriet og KL samt Landbrug & Fødevarer og Danmarks Naturfredningsforening skal komme med input til arbejdet.

  • Der er i Danmark i dag ca. 34.000 km sten- og jorddiger.
  • Sten- og jorddigerne fortæller historien om Danmarks inddeling i sogne, landsby- og herregårdsejerlav, om driften i marken, og om beskatnings- og ejerforhold gennem 2000 år.
  • Digerne er desuden vigtige levesteder og spredningsveje for planter og dyr, og digerne har en visuel betydning for oplevelsen af landskabet.