DK Nyt
DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Økonomi
DK Stillinger

Fire forslag til at klimasikre Stenløse Å koster fra 45 til 360 mio. kr.

Novafos peger på fire muligheder for at løse udfordringerne med oversvømmelser i Stenløse og dårligt vandmiljø i Stenløse Å.
28. SEP 2020 12.00

EGEDAL: I en revideret miljøkonsekvensrapport for Klimatilpasning af Stenløse by peger vand- og spildevandsselskabet Novafos på fire muligheder for at løse udfordringerne med oversvømmelser i Stenløse og dårligt vandmiljø i Stenløse Å. Rapporten er netop afleveret til Egedal Kommune, oplyser Novafos.

To af de fire forslag er fremkommet efter offentlig debat på baggrund af den miljøkonsekvensrapport, der blev offentliggjort sidste år.

Alle fire forslag lever op til Egedal Kommunes krav om at reducere risikoen for oversvømmelser i Stenløse by samt at sikre, at åen lever op til EU’s miljøkrav, men løsningerne, anlægsperioden og økonomien er forskellige:

  • Stenløse Å flyttes øst for Stenløse som Ny Stenløse Å. Regnvand føres gennem Stenløse i en regnvandsledning under jorden.
  • Stenløse Å flyttes øst for Stenløse som Ny Stenløse Å. Regnvand føres gennem Stenløse i en åben rende.
  • Stenløse Å bevares. Regnvand føres ned i en regnvandsledning under åen.
  • Stenløse Å bevares. Der etableres decentrale regnvandsbassiner i Stenløse.

Anlægsperioden ventes afhængig af løsning at være mellem to og ti år, mens prisen for de fire forslag varierer mellem 45 og 360 mio. kr.

Voldsomt regnvejr i 2011

Dyrest er det at bevare Stenløse Å i sin nuværende form og etablere decentrale regnvandsbassiner i Stenløse. Billigst er det at flytte åen øst for byen som Ny Stenløse Å og føre regnvand gennem Stenløse i en åben rende.

På det grundlag er det Novafos’ vurdering, at især to af forslagene er værd at gå videre med: Det drejer sig dels om forslaget med at flytte åen øst for Stenløse by og føre regnvandet gennem byen i en regnvandsledning under jorden. Dels om forslaget hvor åen bevares, og regnvandet føres i en regnvandsledning under åen. De to andre forslag er enten meget dyre i anlægsudgifter eller i efterfølgende driftsudgifter.

Projektet med at klimatilpasse Stenløse by har været i gang, siden et voldsomt regnvejr ramte hovedstadsområdet i 2011. På baggrund af EU-miljøkrav er det siden blevet en integreret del af opgaven at sikre vandmiljøet.

Se rapporten.

ka