DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Økonomi
DK IT
DK Job

For mange ørreder forurenede: Havbrugsejer afkræves 191 millioner

Ejeren af Hjarnø Havbrug ved Horsens Fjord fuskede med miljødata og skal aflevere gevinsten, kræver anklager.
5. MAR 2021 6.56

HORSENS: Over 191 mio. kr. kræver anklagemyndigheden konfiskeret, når Danmarks hidtil største sag om havbrug fredag kommer for en domsmandsret i Horsens.

Så meget har Anders Østergaard Pedersen, ejer af Hjarnø Havbrug A/S ved Horsens Fjord, ifølge anklageskriftet tjent på at snyde med indberetninger til diverse myndigheder om fiskeopdræt og miljøforhold. Der er afsat fem retsdage.

50-årige Anders Østergaard Pedersen har i årene 2013-2018 "systematisk, organiseret og med henblik på at opnå økonomisk vinding" overtrådt både miljølovgivning og straffelov, lyder tiltalen.

En betydelig overproduktion af ørreder og ulovligt udsatte sølvlaks på havbrugene Hjarnø og Hundshave har forurenet havet ved Horsens Fjord med store mængder kvælstof og fosfor fra fiskeburene, fremgår det.

Området har særlig status som EU-beskyttet Natura 2000-område.

Krav om fængselsstraf

Specialanklager Klaus Meinby Lund kræver fængselsstraf til Anders Østergaard Pedersen og en bøde til ham og virksomheden. Ifølge anklageskriftet bør ejeren også frakendes retten til at drive dambrug og havbrug i en periode.

Anders Ø. Pedersen nægter sig skyldig. Ritzau har bedt om en kommentar fra ejeren. Men det er ifølge en af hans to advokater, Thomas Andreas Mikkelsen, ikke muligt at få.

- Det ønsker min klient ikke på nuværende tidspunkt. Vi udtaler os senere, siger advokaten.

Det var Danmarks Sportsfiskerforbund, som i 2018 politianmeldte havbruget. Forinden havde forbundet flere gange henvendt sig til tilsynsmyndigheden, Hedensted Kommune, for at få politikerne til at tage affære - uden held. 

Voldsom overskridelse

Sportsfiskernes miljøkonsulent, Lars Brinch Thygesen, har gennemgået anklageskriftet.

- Man er jo uskyldig, indtil man er dømt. Men det er en voldsom overskridelse, de er nået frem til - mere end fire gange det tilladte. Når jeg regner på forureningen med kvælstof og fosfor, er der brugt 9000 ton ekstra foder i havbrugene, siger han.

Det svarer ifølge miljøkonsulenten til, at Hjarnø Havbrug har produceret knap 8000 ton fisk mere end tilladt.

- Det svarer igen til 2,6 millioner fisk ekstra. Det undrer mig, at man overhovedet kan opdrætte så mange fisk i ét dambrug. Hvor er de mange ekstra fisk produceret, spørger Lars Brinch Thygesen.

Små regnbueørreder (smolt) opdrættes i dambrug på land, inden de to år gamle fisk sættes ud i bure til havs. De vejer da 0,5-1 kg.

6 af 19 danske havbrug drives ifølge Miljøstyrelsen ulovligt, fordi de mangler såkaldte placeringstilladelser. Men styrelsen vil ikke standse driften.

Ritzau