DK Nyt
DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Økonomi
DK Job
Gode grunde til øget sortering og genanvendelse af blød PVC
Blød PVC med uønskede tilsætningsstoffer eller sat sammen med andre plastikpolymerer er svært at genanvende.
Foto: Miljøstyrelsen.

Gode grunde til øget sortering og genanvendelse af blød PVC

Et samarbejde på tværs af værdikæden kan være vejen til øget sortering og genanvendelse af blød PVC. Det viser ny rapport med fokus på blød PVC i medicinsk udstyr og gulvbelægning.
11. MAJ 2021 11.48

Hvordan kan vi øge sortering og genanvendelse af blød PVC fra medicinsk udstyr og gulvbelægning? Det ser en ny rapport fra Det Nationale Plastikcenter på, oplyser Miljøstyrelsen.

Blød PVC anvendes i bl.a. medicinsk udstyr som slanger og blodposer og i vinylgulve. Rapporten giver konkrete forslag til at forbedre affaldssorteringen og genanvendelsen af blød PVC i medicinsk udstyr og gulvbelægning, gennem først en værdikædekortlægning og  herefter idékatalog.

Kortlægningen viser en række barrierer for øget sortering og genanvendelse af blød PVC:

 • Sammensatte produkter
  Blød PVC med uønskede tilsætningsstoffer eller sat sammen med andre plastikpolymerer er svært at genanvende.
 • Svag økonomi
  Blød PVC er et billigt råvaremateriale i forhold til andre plastiktyper, og derfor prioriterer producenterne det lavt i forhold til genanvendelse.
 • Lim og spartelmasse i vinylgulve
  Vinylgulve af blød PVC bliver monteret med lim eller spartelmasse eller forurenes med kemikalier på laboratorier, som ikke let kan skilles fra den bløde PVC.
 • Problematiske stoffer i gamle gulve.
  Grundet PVC-gulvbelægningens lange levetid kan der fortsat findes problematiske stoffer i gulvbelægninger i eksisterende bygninger, da stofferne har været tilladt/gængse, da gulvet blev lagt.
Større mængder kan forbedre økonomien

På baggrund af værdikædekortlægning blev der udarbejdet et idekatalog med konkrete idéer til øget sortering, indsamling og genanvendelse af medicinsk udstyr og gulvbelægning af bløde PVC-produkter. Der blev også undersøgt muligheder og barrierer for at gennemføre ideerne.  

Blandt ideerne er en anbefaling til forbedret produktmærkning og oplæring i, hvordan bløde PVC-produkter skal sorteres på hospitalerne. Det vil øge mængderne af blød PVC, og volumen er central for at skabe økonomi i genanvendelse. Producenterne er afhængige af genanvendt materiale i større mængder for at kunne producere produkter af genanvendt PVC.

For blød PVC i gulvbelægning kan en investering i storskalaanlæg til rengøring og forberedelse til genanvendelse af post-consumer-affald have afgørende betydning. Det vil skabe bedre vilkår og muligheder for at genanvende gamle gulvbelægninger til produktion af nye gulve.

Rapporten er udarbejdet som en del af Kemiindsats 2018-2021, hvor der er afsat midler til en indsats målrettet PVC området. Anbefalingerne vil blive taget med i det videre arbejde med at forbedre affaldssortering og genanvendelsen af blød PVC.

ka