DK Nyt
DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Økonomi
DK Stillinger

Haderslev går sammen med borgergruppe om kystsikring

KORT NYT8. DEC 2020 15.15

HADERSLEV: På baggrund af oversvømmelser af sommerhusområderne Kelstrup Strand og Hejsager Strand har Haderslev Kommune nu sat gang i projektet Vores Kyst, som har til formål at finde en kystbeskyttelsesløsning for begge sommerhusområder, fremgår det af referater fra  Udvalget for Plan og Miljø.

Projektet går blandt andet på at udvide og forlænge eksisterende digeanlæg. I Vores Kyst-projektet står kommunen i forskud med omkostninger i forbindelse med projektet – både til det anlægstekniske og til rådgiverbistand.

I sidste ende bliver omkostningerne fordelt blandt dem, som drager nytte af projektet. Et kommunalt fællesprojekt kan endvidere finansieres med et kommunegaranteret lån, hvis byrådet godkender det.

ka