DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Husdyrsagerne nu lidt hurtigere igennem systemet

Sagsbehandlingstiden i de kommunale forvaltninger er for de mindre husdyrbrugs vedkommende faldet.

Kommunerne har nu en gennemsnitlig sagsbehandlingstid, når det gælder husdyrsager, på samme niveau som før ændringen af husdyrbrugloven i 2017, oplyser Miljøstyrelsen.

Samtidig er sagspuklen fra overgangen til ny husdyrregulering reduceret. Næste mål er, at flere af miljøtilladelserne afgøres på under 90 dage.

I 2019 afgjorde kommunerne 870 sager om miljøgodkendelse eller miljøtilladelse til husdyrbrug. Sagsbehandlingstiden er opgjort til 3,9 måneder som gennemsnit for alle sagstyper og alle kommuner.

For de mindre husdyrbrug er sagsbehandlingstiden faldet i forhold til før lovændringen i 2017, og som gennemsnit er den under 90 dages grænsen, der blev indført som følge af en ændring af VVM-direktivet.

Sagsbehandlingstiderne viser både i 2018 og 2019, at 90 dages fristen overholdes i ca. 70 pct. af sagerne. For de store husdyrbrug er der ikke en fast frist, og her ligger den gennemsnitlige sagsbehandlingstid på 4,8 måneder. Dvs. lidt højere end før lovændringen i 2017, hvor sagsbehandlingstiden for de store sager var på 4,4 måneder i gennemsnit.

Se opgørelsen samt tidligere opgørelser her.